CO2-PRESTATIELADDER

CO2-Prestatieladder

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid gaan wij bewust om met onze leefomgeving. Niet alleen door duurzame producten te realiseren, maar ook in onze werkwijze als onderneming. Een belangrijke doelstelling is om het elektra- en brandstofverbruik actief te beperken. Fossiele brandstoffen zijn eindig en moeten spaarzaam worden gebruikt of vervangen door duurzame energie. Ook moet energie efficiënter worden benut. Het continue streven naar verdere optimalisatie van het energieverbruik staat dan ook hoog in ons vaandel.

Wat willen wij bereiken?

Preventie en reductie van afval

Op alle bouwplaatsen van ERA Contour streven we naar preventie en reductie van afval door "afvalbeperkt" te ontwerpen en in te kopen. We werken zoveel mogelijk met hernieuwbare en bestaande grondstoffen. Voor het resterende afval streven we naar een verbetering van het scheidingspercentage.

Reduceren elektraverbruik

ERA Contour streeft in haar bedrijfsproces naar het continue reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als onze bouwplaatsen.

Reduceren brandstofgebruik

ERA Contour streeft naar een zo zuinig mogelijk wagenpark en besparing op brandstofgebruik.

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten

Voor onze klanten ontwikkelen wij producten met een laag energieverbruik en een hoge mate van duurzaamheid.

Zowel eigen medewerkers als onze co-makers betrekken we hierin actief door middel van samenwerking, voorlichting en instructie.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Onze medewerkers vragen wij om een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Aangezien het grootste deel van onze emissie veroorzaakt wordt door transport van personen, liggen er op het vlak van rijgedrag de meeste mogelijkheden. Zo stimuleren wij het volgende:

 • Zorgen voor de juiste bandenspanning van de auto
 • Energiebewust autorijden (Het Nieuwe Rijden)
 • Carpoolen waar mogelijk
 • Centraal gelegen vergaderlocaties kiezen of video-conference

Andere mogelijkheden waar onze medewerkers individueel een bijdrage kunnen leveren aan reductie van CO2 uitstoot zijn:

 • Ramen en deuren gesloten houden bij verwarming (of koeling) van ruimtes
 • Niet onnodig verwarmen (of koelen) van ruimtes
 • Niet onnodig laten branden van verlichting


CO2-beleid van ERA Contour

In ons CO2-emissie rapport belichten wij verschillende aspecten van ons CO2-beleid:

 • Ons CO2 management
 • Onze reductiedoelstellingen en de voortgang daarop
 • Onze deelname aan sector- en keteninitiatieven
 • Ons huidige energieverbruik en trends
 • Onze CO2 voetafdruk


Documenten