Certificaten

Wij beschikken over diverse keurmerken zodat onze partners en klanten weten wat ze van ons kunnen verwachten.

 

NEN ISO 9001 Kwaliteitssysteem

ERA Contour is al sinds 1994 ISO 9001 gecertificeerd. Eenmaal per jaar wordt de organisatie door een gecertificeerd extern bureau gecontroleerd op het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid en de ISO 9001-norm. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij er alles aan doen om de kwaliteit van onze processen en producten te waarborgen.

NEN- EN -ISO 14001 Milieumanagementsysteem

Deze internationale norm geeft aan waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. ISO 14001 heeft als uitgangspunt dat gecertificeerde bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om aantoonbaar de te ontwikkelen en uit te voeren projecten volgens overeengekomen milieuregels uit te voeren en jaarlijks te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar het hele traject, van ontwikkeling tot de oplevering.

FSC®-certificering

ERA Contour is al jaren FSC®-gecertificeerd. Het hout of houtproduct wordt hierbij gevolgd door alle stadia van verwerking en distributie; dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit goed beheerde bossen.

VCA**-certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. ERA Contour is al jaren VCA**-gecertificeerd.