Wat we doen

Hier zijn we van!

  • Ontwikkelen 
  • Bouwen 
  • Renoveren en Groot Onderhoud

 

De cirkel rond met ERA Contour 

Gaat het over stadsgeluk? Dan gaat het over ERA Contour. Als binnenstedelijk vernieuwer maken wij al jarenlang plekken waar mensen gelukkig en veilig kunnen leven. Wij zijn op ons best in de bestaande stad, waar we samen met partners en eindgebruikers werken aan leefbare buurten. Buurten die wat liefde en aandacht kunnen gebruiken. Zodat ze weer helemaal van nu én straks zijn. Of het nu gaat om nieuwbouw, bestaande bouw, transformatie of renovatie: we werken met ons hoofd en vanuit ons hart. Een héle levenscyclus lang. En zo maken we graag samen met onze opdrachtgevers en co-makers de cirkel rond. 

Samenwerken, in co-creatie met onze partners en woonconsumenten doen wij al jaren. De kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan is omgezet in een aantal actuele concepten en producten op het gebied van renovatie en nieuwbouw. 

Innovatielab voor wonen

De TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep hebben een innovatielab voor wonen opgericht. In dit WOONlab ontwikkelen we samen met opdrachtgevers en consumenten nieuwe concepten, processen en producten voor nieuwbouw en energetische woningverbetering. Het doel: een optimaal antwoord geven op de vraag van de klant. Het WOONlab fungeert niet alleen als innovatiemotor voor de organisaties, maar nodigt ook co-makers, partners en klanten uit om samen te werken aan nieuwe concepten voor nieuwbouw en woningverbetering. 

Ontwikkelen 

Steden sterker maken 

Wij denken zelf actief na over de beste aanpak voor een wijk, buurt of gebouw. Dat kúnnen we doen, omdat wij alle expertises in huis hebben. Nieuwbouw, renovatie en onderhoud wij zijn ervan. En wij wachten niet altijd totdat de vraag ons wordt gesteld. Zien wij een buurt die met een flinke dosis liefde en aandacht weer een pareltje in de wijk kan worden, dan kloppen we zelf bij de gemeente aan.

Zo maken wij zélf ruimte. Voor de stad, buurt en haar bewoners. Ruimte die de stad écht sterker maakt. En buurten weer laten stralen maar vooral … Voor de bewoners die er (weer) ultiem gelukkig kunnen leven.

Ons heritage: de ERAflats 

Dat doen we al ruim een halve eeuw. En het is de basis die stamt uit 1967 toen wij als bedenker en bouwer van de ERAflats een oplossing zochten voor de toen heersende woningnood. Het moest snel, flexibel en betaalbaar. En het liefst -ook toen al- duurzaam. Voila. Er zijn volgens het ERAflats principe in no-time 25 flats gebouwd. Woningen waar tot op de dag van vandaag bewoners fijn wonen. Een mooi gegeven: er is er in al die tijd nog niet ééntje gesloopt!  

Kijken met het hoofd, zien met het hart 

Inmiddels is deze denk- én bouwwijze verankerd in ons DNA. Het is de bewoner die centraal staat in onze ontwikkelingen. Naar wie we luisteren, ook tussen de regels door. En het zijn de buurten in steden waar we niet alleen met ons hoofd naar kijken, maar die we ook écht met ons hart zien. 

Bouwen

ERA Contour creëert ruimte. Samen met onze klanten bedenken en maken wij buurten en wijken waar mensen gelukkig en veilig kunnen leven. Al jarenlang ontwikkelen en bouwen wij woningen in de stad. Niet alleen voor derden, maar ook in eigen ontwikkeling. Met veel creativiteit, inzet en samenwerking maken wij steden sterker. 

Een van onze eerst beantwoorde vragen zal zijn: wat goed is voor deze wijk of buurt? We betrekken niet alleen de consument in een vroeg stadium. We doen ook onderzoek en houden interactieve klantenpanels. Alleen zo maak je plekken waar mensen met plezier blijven wonen. De uiteindelijke wensen en dromen verwerken we in een programma van eisen. 

We zitten aan tafel met gemeenten, corporaties, consumenten, beleggers en andere ontwikkelaars om plekken te maken waar mensen gelukkig en veilig leven. Wij werken nooit alleen, samenwerken is onze kracht! 

Renoveren en Groot Onderhoud

We hebben inmiddels een schat aan ervaring waar het gaat om het vernieuwbouwen van eengezinswoningen en flats, het opknappen van verouderde woonwijken en straatjes, in bewoonde of in onbewoonde staat. Of het nu gaat om transformatie, renovatie, onderhoud of beheer: we maken graag samen met onze opdrachtgevers de cirkel rond voor bewoners en buurten. Onze werkwijze is co-creatie. Samenwerking is onze kracht!

Verbeteren en vernieuwen doen we op kleine en grote schaal. Van het renoveren en verduurzamen van een complete woonwijk tot het vervangen van een deurkruk. We maken meerjaren onderhoudsplannen en scenario-analyses, verzorgen participatietrajecten en doen woonlastenonderzoek. 

Oprechte aandacht voor de klant is waar ERA Contour groot mee is geworden, en dat is dus ook de spil van onze renovatieaanpak.