TBI Gedragscode

Naleving van de TBI Gedragscode vraagt om een integere en open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn en bespreekbaar gemaakt worden. Het toezien op de naleving van de TBI Gedragscode is een zaak van ons allemaal: voor directies en medewerkers van alle TBI-ondernemingen, uitzendkrachten en andere inleenkrachten, zzp’ers en medewerkers van onderaannemers. 

Downloads

TBI Gedragscode - Nederlands PDF
TBI Gedragscode - Engels PDF