Buurtlift

Buurtlift

Grote renovatieprojecten worden vaak geïnitieerd vanuit een technische achtergrond. Met de Buurtlift kijken we verder.

In nauwe samenwerking met bewoners, woningcorporatie of belegger en onze ketenpartners ‘liften’ we niet alleen de stenen. Maar ook de tevredenheid en betrokkenheid van bewoners, de duurzaamheid van gebouwen, financiële toekomstwaarde en de sociale ‘gezondheid’ van de hele buurt. Op al die aspecten bepalen we samen met de corporatie en de bewoners hoe hoog de lift gaat qua ambitieniveau en de daarbij behorende ingrepen. Hierdoor kunnen we snel en rendabel renoveren!