Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Eigen Haard, ERA Contour, KOW architecten/Form Architecten en Oranje hebben hun krachten gebundeld om in Amsterdam de eerste klimaatneutrale wijk te realiseren: Stadstuin Overtoom. In het Overtoomse veld (Amsterdam Nieuw-West) worden 350 woningen gesloopt, voornamelijk portiek etageflats in de sociale huur. Hiervoor in de plaats komen 470 nieuwe woningen in sociale huur, vrije sector huur en koop.

Stadstuin Overtoom bestaat uit zes woonblokken gelegen in een autovrij stadspark. Elk woonblok heeft een binnentuin met een eigen identiteit: Watertuin, Lichttuin, Energietuin, Windtuin, Ecotuin, Warmtetuin. De woonblokken worden gefaseerd gerealiseerd en inmiddels zijn de Windtuin en Lichttuin opgeleverd en is de Energietuin in aanbouw.

Co-Green
De partijen werken samen op basis van het concept Co-Green. In deze nieuwe manier van werken zijn intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s leidend. Deze vergaande vorm van co-creatie levert tijd- en geldbesparing op. Hierdoor kunnen de klimaatneutrale maatregelen gefinancieerd worden zonder dat het de toekomstige bewoners extra geld kost (zie bijgaande download voor een overzicht van de maatregelen).

Klimaatneutrale ambities
De klimaatneutrale ambities zijn onder andere om 90 procent van het recyclebare sloopmateriaal te recyclen of opnieuw te gebruiken.
De energie en water die nodig is voor de sloop/bouw en bewoning, worden bespaard òf duurzaam opgewekt op locatie, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Duurzaamheid loont
In 2012 ontvingen de initiatiefnemers de Groene Speld voor het Co-Green project Stadstuin Overtoom. In 2013 heeft Stadstuin Overtoom het drie sterren BREEAM-NL nieuwbouwontwerpcertificaat ontvangen voor de Energietuin. Bijzonder is dat dit het eerste BREEAM-NL certificaat is met een woningcorporatie als opdrachtgever. In 2014 won Stadstuin de Zuiderkerkprijs en in 2015 nomineerde NEPROM het project voor de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling. Bekijk de film.

In de media
Bekijk hier het filmpje waar Jorgen Haring, FORM Architecten aan het woord is over Stadstuin Overtoom, december 2014.

Downloads

Juryrapport NEPROM-prijs PDF
Inzending De Groene Speld 2012 PDF
Duurzaam slopen, bouwen en bewonen PDF
Inzending Stadstuin Overtoom NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2015 PDF

Stuur project door