Stadhouderslaan, Ridderkerk

De woningen aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk zijn Nul op de Meter gemaakt. Hiervoor waren grote aanpassingen nodig. De woningen hebben een geprefabriceerde en geïsoleerde voorzetgevel gekregen voorzien van steenstrips en geïntegreerde kunststof kozijnen. Verder zijn ze voorzien van triple glas en er is een nieuw dak over het oude dak gekomen. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst, is de gasaansluiting verdwenen en zijn er duurzame installaties voor verwarmen, ventileren en voor warm water gekomen.

Innovatief, circulair en sociaal
Het project heeft een innovatieve primeur: de buitenunits van de NOM-installaties worden met kast en al geprefabriceerd. Hierdoor zijn ze op het project direct als passende legoblokjes te stapelen, op zo’n manier dat ze precies aansluiten op de betreffende appartementen. De noodkozijnen die worden toegepast, zijn circulair; deze zijn gemaakt van kozijnen die uit de bestaande woningen komen. Ze dienen als tijdelijke gevelinvulling tot het nieuwe geïsoleerde gevelelement wordt geplaatst. Bewoners behouden zo hun daglicht. Bij de plannen voor de verduurzaming heeft ERA Contour verder specifiek aandacht besteed aan de omgeving van het project. Zo komt een groot deel van de geselecteerde onderaannemers uit Ridderkerk zelf. Maar ook aan de bewoners van de Stadhouderslaan is gedacht; door bestaande woningen en garageboxen op het project te gebruiken als opslag, werk- en schaftruimten, is er in de straat geen bouwkeet nodig geweest.

Stuur project door