Poptahof Amber, Delft

Amber is het tweede nieuwe woonplan dat is gerealiseerd is in het kader van de grootschalige vernieuwing van de Poptahof. In Amber komen in totaal 151 woningen, waarvan 49 koopwoningen en 102 'Te Woon-woningen' voor verschillende woonwensen.

De eengezinswoningen liggen direct aan het water, de appartementen aan het park en binnendek. De architectuur van de woningen is afwisselend en gevarieerd en straalt een levendige en tegelijk ook rustige sfeer uit. Met mooie details, kwaliteit in de uitvoering, het metselwerk en het gebruik van mooie materialen. Alle woningen liggen in een carré rondom het binnendek.

De ontwikkeling van de Poptahof is om meerdere redenen bijzonder. Vanwege de bijzondere architectuur, het mooie park, de betrokkenheid van de oude én nieuwe bewoners, de creativiteit van de ondernemers en de trots van de professionals. Maar het meest bijzonder is de Poptahof vanwege de manier waarop er wordt samengewerkt. Niet alleen door professionals en bewoners maar ook door de opdrachtgever en betrokken marktpartijen om een duurzame ontwikkeling in financieel-economisch moeilijke tijden op gang te houden, zonder aan kwaliteit in te leveren.

Toen in 2010 het eerste bouwproject Purper opgeleverd werd, sloeg op dat moment ook de crisis op de woningmarkt hard toe. De bouw van het tweede project Amber is, ondanks de crisis, direct opvolgend gestart. Dit is mogelijk geworden doordat twee commerciële partijen bereid zijn gevonden risicodragend te participeren in het project: ERA Contour en Syntrus Achmea Vastgoed. Deze nieuwe samenwerking heeft geresulteerd in de start bouw, en daarmee in continuering van de vernieuwing van het transformatietraject.

Naast de brede aanpak van de herstructurering, maakt de unieke samenwerking waarin passie voor de stad en de plek, en onderling vertrouwen centraal staat, de vernieuwing van de Poptahof uniek.

Gerelateerde referenties

Stuur project door