Nieuw Kralingen, Rotterdam

Tegen het Kralingse Bos in Rotterdam komt de compleet nieuwe woonwijk Nieuw Kralingen. Samen met Heijmans en gemeente Rotterdam ontwikkelen wij hier komende jaren maximaal 800 woningen.

Programma 
Op het 26 hectare grote terrein zijn maximaal 800 woningen gepland: voornamelijk koopwoningen, vrije kavels en ook vrije sector huurwoningen. Er wordt ook een woonzorgvoorziening opgenomen in het plan, bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met geheugenproblemen. Met de ontwikkeling van Nieuw Kralingen kan de stad het woonaanbod aan centraal gelegen ruime woningen vergroten en inspelen op de vraag van gezinnen en senioren met hogere inkomens. Aan de noordzijde van de woonwijk zal een nieuwe bedrijvenstrook komen als overgangszone tussen het huidige bedrijventerrein en de woningen.

Duurzaamheid
Nieuw Kralingen wordt een toekomstbestendige, duurzame woonwijk met een hoge ambitie op de thema’s Energie, Water, Mobiliteit, Circulariteit, Sociaal en Groen. De duurzaamheidsambities zijn een integraal onderdeel van de gebiedsontwikkelingen groeien mee met de tijd. Op die manier kan ook in de toekomst gebruik worden gemaakt van de nieuwste inzichten.  

Verlegging Bosdreef 
De huidige Bosdreef wordt verlegd naar de noordzijde van het plangebied zodat de woonwijk in de toekomst zonder barrière aansluit aan het Kralingse Bos. De verlegde Bosdreef sluit dan wat noordelijker aan op de Boezemlaan. Dat leidt er naar verwachting toe dat een deel van de huidige gebruikers van de Bosdreef in de toekomst van andere routes gebruik zal gaan maken.

Stuur project door