Nieuw Crooswijk, Rotterdam

In 2004 presenteerden gemeente Rotterdam, deelgemeente Kralingen-Crooswijk en de partijen Woonstad Rotterdam, ERA Contour en Proper-Stok (samen de Ontwikkelcombinatie Nieuw Crooswijk) het Masterplan Nieuw Crooswijk. Doel was aan de noordzijde van de stad een moderne en groene stadswijk te realiseren tussen Binnenstad en Kralingse Bos, aantrekkelijk voor een mix aan doelgroepen.

Deze omvangrijke herstructurering met 1.800 nieuwe woningen wordt gefaseerd in vijf deelgebieden gerealiseerd. Voor de eerste twee deelgebieden Nieuw Trapezium en Wandeloord hebben zes architecten de toekomstvisie vertaald in woningontwerpen met als resultaat een aantrekkelijk en gevarieerd beeld met een herkenbare identiteit.

Als eerste is de OCNC gestart met de realisatie van het Nieuw Trapezium met 93 woningen voor de herhuisvesting van ouderen. Vervolgens is het

Beste leerlingbouwplaats
Voor het project Nieuw Crooswijk is een convenant opgesteld om samen te komen tot een gestructureerde inzet van leerlingen en langdurig werklozen op de woningbouwprojecten in Nieuw Crooswijk. Doel is om leerlingen en langdurig werklozen werkervaring te laten opdoen en de instroom van goed vaktechnisch personeel te bevorderen. In 2011 is Nieuw Crooswijk verkozen tot Beste Leerlingbouwplaats 2011, een Onderwijsprijs van Volandis.

In 2013 is De Lanenflat genomineerd voor de Rotterdamse Architectuurprijs 2013.

De website www.nc2018.nl verstrekt alle informatie over de toekomstplannen van Nieuw Crooswijk.

stedenbouwkundig, bouw- en woontechnisch slechtste deel van Nieuw Crooswijk aangepakt: het Wandeloordgebied. Na uitverhuizing van de zittende bewoners, sloop en sanering van de bodem is gestart met de bouw van twee bouwblokken aan de Boezemlaan, bestaande uit 307 appartementen, woonwerk-, veranda- en eengezinswoningen. Ondertussen heeft de gemeente een Brede School in het gebied gerealiseerd.

Als gevolg van de marktomstandigheden vertraagt de realisatie van de plannen van Nieuw Crooswijk van de oorspronkelijke 12 jaar (tussen start en afronding) naar 20 jaar en mogelijk langer. In nauw overleg hebben de betrokken partijen bij de ontwikkeling van Nieuw Crooswijk medio 2013 vastgesteld dat de plannen weliswaar doorgezet kunnen worden, maar aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Deelgebied Wandeloord wordt in een aangepast tempo afgebouwd. De aanpak voor de overige gebieden is gevarieerd. Naast sloop en nieuwbouw is er in de nieuwe plannen meer ruimte voor behoud en renovatie van de bestaande woningvoorraad. Voor meer informatie zie bijgaande notitie "Nieuw Perspectief voor Nieuw Crooswijk".

Stuur project door