Miles Building, Amsterdam

ERA Contour ontwikkelt in het consortium Royaal Zuid samen met Prospect Zuidas en Bouwfonds Ontwikkeling op de Amsterdamse Zuidas een gebied waar kosmopolitisch gewoond en geleefd kan worden.

Met de ambitie een goede balans te vinden tussen woningen, bedrijven en voorzieningen, belooft de Zuidas een duurzame stad te worden voor iedereen in verschillende levensfasen. Alhoewel de spectaculaire torens nu voornamelijk nog de sfeer van international business uitademen, zijn alle ingrediënten al aanwezig om het kosmopolitische wonen en leven op de Zuidas mogelijk te maken. Als eerste is hier Miles Building gerealiseerd, met 71 koop- en vrijesector huurwoningen.

Met het ontwerp van Miles Building heeft de architect geprobeerd de kenmerken en kwaliteiten van een villa te vertalen naar gestapelde woningbouw. Villa’s ontlenen hun populariteit aan de wijze waarop ze zijn volgroeid met de vrije ruimte eromheen. Bij Miles Building is deze kwaliteit terug te vinden in de manier waarop het gebouw is georiënteerd op haar omgeving. Zo heeft Miles Building twee gezichten: een bedrijvige en een rustige zijde. De bedrijvige zijde is gelegen aan het Gershwinplein. Aan de rustige zijde, gelegen aan de De Boelegracht, liggen de waterwoningen die deels boven de De Boelegracht zijn gesitueerd.

Stuur project door