Loosduinse Hof, Den Haag

Loosduinse Hof is het pilotproject voor een nieuw woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Het woonconcept is onderdeel van Staedion’s beleid ‘Met zorg een thuis’ dat inspeelt op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te wonen. Met het concept ‘Wonen met een Plus’ wordt door Staedion - met betrokken maatschappelijke organisaties en de bewoners - een vitale leefgemeenschap gecreëerd voor mensen die hier bewust voor kiezen, of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Met de mogelijkheid tot ontmoeten, deelname aan activiteiten en ondersteuning door middel van zorg en diensten aan huis, passend bij de individuele behoefte.

Door het woonconcept spelen we in op de klantbehoefte vanuit maatschappelijk perspectief en creëren een fijn thuis. Ook dragen we met dit project bij aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid en de realisatie van de woningbouwambities. Er zijn 101 sociale huurappartementen toegevoegd aan de woningvoorraad in Den Haag. Het vernieuwde Loosduinse Hof is het middelpunt van Loosduinen en zorgt voor een positieve impact op de leefomgeving. 

Stuur project door