Le Medi, Rotterdam

Le Medi is een nieuwbouwproject met 93 grondgebonden woningen in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. De architectuur en stedenbouwkundige opzet van Le Medi zijn geïnspireerd op de architectuur van de landen rond de Middellandse Zee en worden gekenmerkt door fraaie kleuren, mozaïek en mediterrane ornamenten. In Le Medi is de veelkleurigheid van de stad herkenbaar.

Tijdens de ontwikkeling van Le Medi stond de wens van de toekomstige bewoner centraal. Middels internetenquêtes, klantenpanels en intensief contact met de beoogde doelgroep is het woonproduct gedefinieerd. Dat resulteerde in een bijzonder woonconcept waarbij alle woningen als basistype werden aangeboden met de mogelijk deze tijdens de bouw of in de toekomst op verschillende manieren uit te breiden. Le Medi is gebaseerd op de volgende essenties:

  • Ommuurde stad, wonen rondom een eigen binnenwereld
  • Waterelement, centrale ruimte
  • Groeimogelijkheden
  • Poorten en ontsluiting
  • Kleur, materialisatie en Mediterrane ornamentiek

Le Medi heeft met het mozaïek in de hoofpoorten een groeibriljant van de gemeente Rotterdam gewonnen. Het mozaïek is ontworpen door kunstenaar Arno Coenen en verbeeldt het verleden, heden en toekomst van de wijk Bospolder-Tussendijken en is gelegd door huidige en toekomstige bewoners van de wijk, andere betrokkenen en jongeren van het Rebound Centre.

Met Le Medi is een sterk onderscheidend woonmilieu gecreëerd dat de stad Rotterdam en de wijk Bospolder-Tussendijken versterkt en een nieuwe bewonersgroep heeft aangetrokken. Rotterdam laat daarmee zien dat multiculturaliteit een positieve betekenis voor de stad en haar bewoners kan hebben. Le Medi vormt daarmee een voorbeeldfunctie voor stedelijke vernieuwingsopgaven voor niet alleen de wijk, maar ook de hele stad Rotterdam.

Stuur project door