Landenbuurt, Zoetermeer

214 woningen in de Landenbuurt kregen een duurzame ‘upgrade’ tot 0 op de meter woningen. Tegelijkertijd werd het comfort van de woningen vergroot. Contact met de huurders was ontzettend belangrijk, voor en tijdens de werkzaamheden. Daarbij was onze Wooncoach de zichtbare en verbindende schakel. Eindresultaat: een opgeknapte, toekomstgerichte buurt, met tevreden bewoners.

Een bijzonder duurzaam project

40 tot 50 jaar oud waren deze huurwoningen de Goede Woning en tijd om deze gasloos en te verduurzamen. Het is onderdeel van de duurzame strategie van deze woningcorporatie die in Zoetermeer 6300 woningen bezit.

Bij de start in 2019 was dit een van de weinige nul-op-de-meter (NOM) projecten in Nederland met een dergelijke schaal voor bestaande woningen.  De woningen werden daarvoor heel goed geïsoleerd. Verder is er in iedere woning een intelligente balansventilatie en een warmtepompinstallatie voor verwarming en warm water geïnstalleerd.  

De daken kregen isolerende dakplaten en het maximale aantal zonnepanelen. Die leveren op jaarbasis net zo veel elektriciteit op als het gemiddelde gebruik in deze woningen, voor warmte, warm water én huishoudelijk gebruik. 

Bewoners betrekken: van Energie Prestatievergoeding tot oordopjes en een koffiekar

De NOM-woning betekende voor huurders dat de traditionele energierekening vervangen werd door een verrekenmethodiek, de zogenaamde Energieprestatie Vergoeding. Dit moest goed uitgelegd worden en bewoners werd gevraagd ermee in te stemmen: 97% van de bewoners deed dat.

Groot onderhoud en verduurzaming  betekende voor bewoners verder veel werkzaamheden (en bouwmedewerkers) in en om hun woning. Uit ervaring weten we dat er veel op hen afkomt, juist omdat we zo veel doen in korte tijd.

Op verschillende manieren, onder andere met een persoonlijke wooncoach, begeleidden we hen zo goed en persoonlijk mogelijk. Daarbij werden ook verduidelijkende video’s ingezet om huurders te informeren over het proces:

Martine Hut van ERA Contour, die ook in de bovenstaande video te zien is, werkte drie dagen per week als wooncoach in de Landenbuurt. Ze was een wandelende vraagbaak voor bewoners, regelde zaken en onderhield contact met de klankbordgroep van huurders die we actief betrokken bij het plan voor hun wijk. Menno Breijman, voorzitter van de Zoetermeerbrede Huurdersvereniging ‘In de goede woning’, is blij dat alles zo goed geregeld was. 'De communicatie naar de bewoners was hier optimaal'.

Eén van de acties die samen met de bewoners handen en voeten gegeven is: onder de carport van de modelwoning konden zij terecht voor verhuisdozen, dekfolie, oordopjes en allerhande materialen. “En we hebben bijvoorbeeld een opruimochtend georganiseerd waarbij de bewoners hun grof vuil konden inleveren. Om er een gezellig event van te maken, regelden we een koffiekar”, vertelt Martine.

In de modelwoning werden vooraf de aanpassingen in de keuken getoond aan de huurders

Een opgefriste buurt, met meer comfort voor de huurders

Zowel buiten als binnen zijn de woningen grondig aangepakt. Tocht- en vochtproblemen zijn verleden tijd, comfort, (duurzame) warmte en een goede luchtkwaliteit zijn ervoor in de plaats gekomen. 

Een gasloze buurt betekent ook een andere manier van koken. In de modelwoningen werd voor de huurders zichtbaar gemaakt wat dit betekende qua apparatuur. De geplande gezamenlijke kook-workshop over inductie-koken én om elkaar te ontmoeten, hebben we door Corona vervangen door een video-instructie.

Marijke Fluitman van de klankbordgroep woont al zo'n 40 jaar in de Landenbuurt en was vanaf het begin enthousiast over de verduurzamingsplannen. Dat is niet minder geworden nu haar woning klaar is. 'De verwarming, de afzuiging, alles doet het goed', zegt zij.  

Stuur project door