Holy Zuid, Vlaardingen

De woningen van het complex Holy Zuid 240 van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen zijn gebouwd rond 1971. De 240 woningen zijn verdeeld over vier woongebouwen. De woningen zijn op dit moment energie-onzuinig, de binnen- en buitenzijde van de woning zijn verouderd en technisch matig tot slecht. De buitenruimte is puur functioneel ingericht (parkeren, voetpaden en groen) en biedt weinig toegevoegde waarde.
Met het project wordt beoogd de technische staat van de schil en de woningen te verbeteren, de woningen energiezuiniger en tevens comfortabeler te maken met behoud van de betaalbaarheid voor de huurders. Daarbij worden de woningen, algemene ruimten en de directe omgeving opgewaardeerd voor wat betreft gebruik, leefbaarheid en uitstraling.

Stuur project door