Hengelose Es

Projectinformatie

Project Hengelose Es
Locatie Hengelo
Opdrachtgever Welbions en TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans
Looptijd 2016 – 2020

Grootschalige wijkvernieuwing Hengelose Es
De komende jaren neemt ERA Contour samen met Woningstichting Welbions, Gemeente Hengelo en Koopmans Bouwgroep de woonwijk ‘Hengelose Es’ flink onder handen. Stap voor stap worden de oude woningen gesloopt en vervangen voor circa 350 nieuwbouw koop- en huurwoningen. Belangrijk uitgangspunt bij de vernieuwing is diversiteit in woningaanbod, ruimte voor groen en betrokkenheid van toekomstige bewoners. In december 2015 ondertekenden de betrokken partijen daarom een partnerovereenkomst.

Gedifferentieerd woningaanbod
Het overgrote deel van de huidige Hengelose Es wordt de komende jaren gesloopt. De sloop maakt plaats voor circa 70 sociale huur- en 150 koopwoningen in diverse prijssegmenten. Daarnaast worden bestaande flatgebouwen ingrijpend gerenoveerd, wat circa 130 appartementen van nieuwbouwkwaliteit oplevert. Naast wonen zijn er voor deze flats ook meerdere functies denkbaar, zoals klusateliers, yogaruimte of buurtcafé met terras. Kortom, een gedifferentieerd woningaanbod voor een divers publiek.

Betrokkenheid toekomstige bewoners
Hoe Hengelose Es eruit komt te zien is nog niet bekend. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling is weggelegd voor toekomstige bewoners! ERA Contour en Koopmans vragen hen hierover mee te denken. Want, welke bouwstijl vinden ze mooi? Hoeveel slaapkamers vinden ze ideaal? Wat denken ze van groene energie? Antwoorden op deze en veel meer vragen zijn nodig om de Nieuwe Hengelose Es verder te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de online woon enquête: www.nieuwehengelosees.nl. Daarnaast worden rond de zomer van 2016 klantenpanels georganiseerd met potentieel toekomstige bewoners, experts en andere betrokkenen.

Planning  
In 2016 ligt de nadruk op de planontwikkeling van de Hengelose Es en gebieds- en wijkpromotie. De   start verkoop van de eerste fase staat gepland in het voorjaar van 2017. Vanaf dan worden de nieuwe woningen gefaseerd verkocht of verhuurd. De gehele ontwikkeling zal rond 2020 afgerond zijn.