Europarei, Uithoorn

In Uithoorn is ERA Contour betrokken geweest bij de renovatie van de hoogbouwwijk Europarei. ERA Contour heeft zes van de negen flats gemoderniseerd. De woningen, gebouwd eind jaren zestig, voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. Fasegewijs is gewerkt aan de verbetering van de gebouwen, de woningen en de woonomgeving. De flats zijn zo verbouwd dat deze qua comfort en gemak niet onderdoen voor moderne appartementen. Aan de hand van een modelwoning en keuzepakketten was het voor bewoners mogelijk een individueel wensenpakket samen te stellen.

De verbeteringen die door ERA Contour zijn uitgevoerd zijn onder andere het vernieuwen van de centrale entree, zijgevels, liften, dakbedekking en het trappenhuis. Verder zijn de voor- en achtergevels vervangen door kunststofkozijnen met isolerend glas en zijn de galerijhekken vervangen door een borstwering van glas. Tot slot zijn de woninginstallaties vervangen, is er mechanische ventilatie aangebracht en zijn de badkamers, toiletten en keukens in mutaties aangepakt.

Omdat werd gerenoveerd in bewoonde staat is veel aandacht en zorg besteed aan de bewoners. Een duidelijke planning, de juiste mentaliteit en intensief contact vormden de ingrediënten voor een succesvol verloop. Een ingrijpende renovatie maar, zoals een bewoner het mooi verwoordt: "Het resultaat maakt alles goed".

Stuur project door