ERA Flats

Projectinformatie

Project ERA Flats
Locatie Zaandam
Opdrachtgever Woningstichting Rochdale en Saenwonen
Architect Hans van Heeswijk Architecten, KAW Architecten, Architectenbureau Cees Vellekoop, Architecten & Consultants A&C

Met de ERA-flats uit de jaren zestig kon snel en goed worden ingespeeld op de naoorlogse kwantitatieve woningnood. De flats, resultaat van een rationeel industrieel bouwproces, konden in een hoog tempo verrijzen en hielpen grote groepen mensen aan goede en betaalbare woonruimten.

De vijf opvallende woongebouwen Brandaris, Pharus, Perim, Noordwachter en IJdoorn zijn de afgelopen jaren op uiteenlopende manieren verbouwd tot wooncomplexen die niet alleen van deze tijd zijn, maar ook weer toekomstwaarde hebben.

Omdat ze zijn gerenoveerd in bewoonde staat, moest de overlast tot een minimum worden beperkt. Communicatie met bewoners is belangrijk. Onze uitvoeringsteams voor groot onderhoud en renovatie beschikken niet alleen over technische expertise, ze zijn ook specifiek opgeleid voor werken in de bewoonde omgeving. Zo geldt bijvoorbeeld de gedragscode dat geen muziek wordt gedraaid in de woningen. Ook werken we met sloopbedrijven die ervaring hebben met slopen in bewoonde staat.

Voor meer informatie over deze ERA-woningen lees het artikel Een nieuw era begint.