De Nieuwe Kaai

Projectinformatie

Project De Nieuwe Kaai
Locatie Bergen op Zoom
Opdrachtgever ERA Contour
Architect Architectenbureau Van Manen

Aan de rand van het oude stadscentrum van Bergen op Zoom ontwikkelt en bouwt ERA Contour in samenwerking met de Gemeente Bergen op Zoom nieuwbouwproject De Nieuwe Kaai. Deze nieuwe woonbuurt met 49 eengezinswoningen maakt onderdeel uit van ScheldeVesting, de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van Bergen op Zoom. De ontwikkeling van ScheldeVesting is opgesplitst in zes deelgebieden waar wonen, werken en recreëren in elkaar overlopen. De samenwerkende partijen streven ernaar om van ScheldeVesting een aantrekkelijk gebied met karakter te maken.

Aansluiting op historische binnenstad
De Nieuwe Kaai wordt gebouwd in het centrum van de ruim 800 jaar oude stad. Daarmee heeft de nieuwe buurt een bijzondere ligging en opzet. Het karakter van de rijke historie van het gebied blijft zo veel mogelijk behouden door passende architectuur te realiseren, oude vestingmuren in ere te herstellen en goed aan te sluiten op de bestaande stedenbouwkundige structuur. Daarnaast kenmerkt de Nieuwe Kaai zich door de diversiteit aan grondgebonden stadswoningen in verschillende soorten en maten. Van grote Kadewoningen met een breedte van 6 meter tot karakteristieke Hofwoningen.

lekkerEIGENhuis
De woningen in De Nieuwe Kaai worden gerealiseerd volgens het concept lekkerEIGENhuis van het TBI WOONlab. Met lekkerEIGENhuis kan in korte tijd een woning gebouwd worden waar nadrukkelijk de smaak van de toekomstige bewoners meegenomen is. Bij de woningen in De Nieuwe Kaai bouwden toekomstig bewoners vanaf het begin mee aan hun eigen woning. In twee woonworkshops deelden geïnteresseerden hun woonwensen met het team van ERA Contour en de interieurarchitecten van Ontwerpplek. Deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp van de huizen.

Gluren bij de Buren
Het bouwproces verloopt in twee fases waarbij de eerste woningen binnenkort worden opgeleverd. Een mooie kans voor de toekomstig bewoners van fase II om alvast binnen te kijken in een vergelijkbaar huis.

www.denieuwekaai.nl

Gluren bij de buren