De Bongerd, Steenbergen

Samen wonen, werken en leven
Ooit was het een boomgaard die de Bongerd heette, toen een schoollocatie en nu is het een plaats waar 34 energieneutrale nultreden woningen zijn gerealiseerd in de gemeente Steenbergen (Noord-Brabant). Ook heeft de plek zijn oorspronkelijke naam weer terug: de Bongerd!

Slim & Snel
In een Slim & Snel traject van de Energiesprong heeft ERA Contour met drie marktpartijen en corporatie Stadlander haar kennis gedeeld over de aanpak, de gunningsleidraad samengesteld en met elkaar van gedachte gewisseld over de bewonerscommunicatie.

Energieneutraal
Samen met DWA is ERA Contour tot een uniek collectief energieconcept gekomen. Duurzame toepassingen zijn: een dak vol zonnepanelen en een WKO-installatie, gebruik van een collectief verwarmingssysteem met warmtepomp en hoogwaardige gevel- en dakisolatie. Met dit unieke energieconcept presteren de woningen een jaar na oplevering ver boven verwachting en de geprognotiseerde energieprestaties worden ruimschoots gehaald. Deze uitkomsten zijn gemeten met Monavisa, het door DWA ontwikkelde monitoringstool.

Leuk om te vermelden: Het energiegebruik van het toegepaste energiesysteem én het energiegebruik van de bewoners wordt door duurzame elektriciteitsopwekking met zonnepanelen ruimschoots gecompenseerd.

Consument als co-producent
De bewoners hebben middels klantenpanels meegedacht over de inrichting en wensen over de nultredenwoning. De wensen? Een moestuin, jeux de boules-baan en gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Intensieve huurdersbegeleiding 
Bijzonder aan dit Co-Greenproject is de intensieve huurdersbegeleiding die ERA Contour samen met Stadlander heeft verzorgd. In 10 weken zijn er kijkwoningen gerealiseerd om de toekomstige bewoners te kunnen ontvangen. Bij de sleuteloverdracht tekenden de bewoners direct de intentieverklaring en konden keuzes worden gemaakt: van een eenvoudige tot complete hoekkeuken, van wandcloset tot extra badkamer. Nieuwsbrieven, kijkmiddagen en workshops houden de bewoners intensief betrokken bij de bouw van de woningen.

Stuur project door