Anna Bijns, Den Haag

In de Haagse wijk Moerwijk zijn in opdracht van Haag Wonen 228 portiekwoningen verduurzaamd. Hierbij is het wooncomfort van de bewoners flink verbeterd en heeft KOW de fraaie wederopbouwarchitectuur weten te behouden.

Tot in het recente verleden was het gebruikelijk om de gevels van naoorlogse sociale huurwoningen te voorzien van gepleisterde isolatie, vaak in combinatie met platte, witte kunststof kozijnen. Hiermee is veel van de expressie en het architectonische karakter verloren gegaan en is de beeldkwaliteit van deze wijken er sterk op achteruit gegaan. Daarom hebben we ons bij dit project maximaal ingezet op energetische verbeteringen mét behoud van de oorspronkelijke architectuur.

Aan de straatzijde, de kopgevels en het eerste deel van de achtergevels is een isolatiepakket aangebracht die is afgewerkt met minerale steenstrips. Door dat toe te passen was het mogelijk de krachtige expressie met bijzondere metselwerkverbanden en patronen na de renovatie terug te brengen. De karakteristieke betonnen raamkaders zijn opgedikt om het oorspronkelijke beeld te behouden.

Bij het groot onderhoud in 1995 waren een aantal portieken ‘sober en doelmatig’ afgesloten met lichte, platte kunststof entreepuien. Bestaande portiekafsluitingen zijn nu vervangen door fraaie, donkergroene aluminium puien, die zorgvuldig zijn ingepast in het straatbeeld, in overeenstemming met de oorspronkelijke architectuur.

Stuur project door