Directieteam

Bianca Seekles

Directievoorzitter

Jeroen Heijdra

Directeur Realisatie, Voorbereiding & Planontwikkeling

Job van Zomeren

Directeur Projectontwikkeling Nieuwbouw

Antoine van Dongen

Directeur Financiën

Jurgen Weerdenburg

Directeur Realisatie Nieuwbouw

Michel Ouwens

Adjunct-directeur Realisatie & Ontwikkeling Bestaande Bouw