Wat we doen

Ontwikkelen

Wij denken zelf actief na over de beste aanpak voor een wijk, buurt of gebouw. Dat kúnnen we doen, omdat wij alle expertises in huis hebben. Nieuwbouw, renovatie en onderhoud wij zijn ervan. En wij wachten niet altijd totdat de vraag ons wordt gesteld. Zien wij een buurt die met een flinke dosis liefde en aandacht weer een pareltje in de wijk kan worden, dan kloppen we zelf bij de gemeente aan.

Zo maken wij zélf ruimte. Voor de stad, buurt en haar bewoners. Ruimte die de stad écht sterker maakt. En buurten weer laten stralen maar vooral … Voor de bewoners die er (weer) ultiem gelukkig kunnen leven.

Inmiddels is deze denk- én bouwwijze verankerd in ons DNA. Het is de bewoner die centraal staat in onze ontwikkelingen. Naar wie we luisteren, ook tussen de regels door. En het zijn de buurten in steden waar we niet alleen met ons hoofd naar kijken, maar die we ook écht met ons hart zien. 

Renoveren en verduurzamen

We hebben inmiddels een schat aan ervaring waar het gaat om het vernieuwbouwen van eengezinswoningen en flats, het opknappen van verouderde woonwijken en straatjes, in bewoonde of in onbewoonde staat. Renoveren en verduurzamen doen we op kleine en grote schaal. Waar het ook om gaat: we maken graag samen met onze opdrachtgevers de cirkel rond voor bewoners en buurten. Onze werkwijze is co-creatie. Samenwerking is onze kracht!

Oprechte aandacht voor de klant is waar ERA Contour groot mee is geworden, en dat is dus ook de spil van onze renovatieaanpak.

Bouwen

ERA Contour creëert ruimte. Samen met onze klanten bedenken en maken wij buurten en wijken waar mensen gelukkig en veilig kunnen leven. Al jarenlang ontwikkelen en bouwen wij woningen in de stad. Niet alleen voor derden, maar ook in eigen ontwikkeling. Met veel creativiteit, inzet en samenwerking maken wij steden sterker. 

Een van onze eerst beantwoorde vragen zal zijn: wat goed is voor deze wijk of buurt? We betrekken niet alleen de consument in een vroeg stadium. We doen ook onderzoek en houden interactieve klantenpanels. Alleen zo maak je plekken waar mensen met plezier blijven wonen. De uiteindelijke wensen en dromen verwerken we in een programma van eisen. 

We zitten aan tafel met gemeenten, corporaties, consumenten, beleggers en andere ontwikkelaars om plekken te maken waar mensen gelukkig en veilig leven. Wij werken nooit alleen, samenwerken is onze kracht!