Veiligheid op één

Veilig werken én thuiskomen. Veilig thuiskomen betekent niets meer en niets minder dan dat iedereen doet wat nodig is om zonder ongelukken te werken. Zelf verbeteringen zien. Actief handelen. En leren van ervaringen. Dat passen we toe in het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen. Dus veiligheid met je hoofd én vanuit je hart.

Onze veiligheidsmissie
Iedereen moet elke dag gezond en veilig thuiskomen. Dat is ons uitgangspunt. Daarvoor werken we elke dag proactief met elkaar samen. Vanuit ieders beschermkracht. Om elkaar te behoeden voor gevaar.

Onze veiligheidswaarden
Onze veiligheidswaarden zijn onze fundamenten als het gaat om veiligheid.
Hier houden wij ons aan:

  • We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid
  • We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dilemma’s
  • We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
  • We stoppen onveilig werk
  • We houden ons aan de afgesproken regels

Ons veiligheidsprogramma
Met ons veiligheidsprogramma focussen we op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze eigen medewerkers, bouwpartners en opdrachtgevers. Dat gebeurt vanuit de onderwerpen veiligheidscultuur, fysieke en sociale veiligheid, constructieve veiligheid en omgevingsveiligheid.

Veiligheidscultuur
Iedereen doet er alles aan om veilig te werken. Daarin helpen we elkaar en spreken we elkaar aan. Onveilige situaties melden we. We werken veilig of we werken niet. Er heerst een hoog veiligheidsbewustzijn en we hebben een proactieve veiligheidscultuur. Daarin groeien we continu.

Onder meer via onze veiligheidsbewustwordingstraining Zien-Handelen-Leren die jaarlijks wordt gegeven aan al onze medewerkers. Ook bouwpartners en opdrachtgevers betrekken we hierin. De deelnemers aan de training gaan in gesprek met elkaar over veilige en onveilige situaties, delen ervaringen en simuleren met een blokkenspel veiligheid in de praktijk.

Constructieve veiligheid
We waarborgen de constructieve veiligheid van onze projecten continu door onze gestandaardiseerde veiligheidsprocessen, frequente veiligheidscontroles en -audits. Dit gebeurt tijdens de ontwerp-, realisatie- en beheerfase op al onze projecten.

Omgevingsveiligheid
We zijn een bewuste bouwer. We zijn te gast in de omgeving waar we werken. Zo zien we dat. En dat betekent dat we oog hebben voor de bewoners in die omgeving. Oog voor hun gezond en veiligheid. Overlast beperken we tot een minimum.

Fysieke en sociale veiligheid
Ieders gezondheid en veiligheid staat voorop. Fysiek, sociaal en mentaal. We hebben er oog voor. We voldoen aan wet- en regelgeving en normcertificaten. Bovendien hebben we een duidelijke veilige werkwijze over hoe we vanaf ontwerp tot en met realisatie veilig werken, onze veiligheidsreis.