Ons verhaal

Op 9 september 1964 begon het ERA-avontuur. Nog niet als zelfstandige onderneming - dat moment zal pas in de jaren zeventig volgen - maar als onderdeel van het Rotterdamse bouwbedrijf J.P. van Eesteren. ERA staat voor van Eesteren Rationele Aanpak.

Als industrieel woningbouwer lag onze focus de eerste tien jaren op de bouw van de ERAflats. De grote aantallen betaalbare appartementen die wij zo bouwden, droegen bij aan het terugdringen van de naoorlogse woningnood. Tóen al stond onze klant centraal. Want hij kon zelf de indeling van zijn appartement bepalen. Een uniek concept in die tijd. En nog steeds. Want tot op heden is nog geen enkele ERAflat gesloopt. Yeah!

En nu, nu zijn we alweer járen zowel ontwikkelaar als bouwer van woningen. Bovendien hebben wij de laatste paar jaar onze positie in de bestaande bouw enorm uitgebreid.

ERAflats in Prins Alexanderpolder, Rotterdam

Bouw Alferbos en Savelsbos Zoetermeer

Slaan van de eerste paal

Interieur ERAflat

ERA's tijdlijn

1964

De wederopbouw

Bouwbedrijf J.P. van Eesteren richtte in 1964 ERA op om een antwoord te geven op de woningnood in de jaren zestig. De drie letters staan voor Van Eesteren Rationele Aanpak. ERA ontwikkelde een bouwsysteem waarmee sinds midden jaren ’60 door het hele land duizenden woningen zijn gebouwd: de zogenaamde ERA-flatwoningen. In tegenstelling tot andere industriële bouwers kozen wij niet voor prefab elementen (waarvoor zwaar transport nodig was), maar voor ‘een fabriek op het werk’. Met behulp van de zelfontwikkelde tunnelmal kon in hoog tempo een woongebouw uit de grond worden gestampt. Deze eerste tien jaar lag onze focus als industrieel woningbouwer op de bouw van de ERAflats.

1973

Het einde van de groei

De tijden van tomeloze groei lijken definitief voorbij. De kleuren hebben in Nederland definitief hun intrede gedaan. Het land kleurt bruin en oranje. Het is de tijd van de zitkuil en nieuwe 'kritiese' spelling. ERA maakt in korte tijd de omslag van de grote flatgebouwen naar de intieme woonerven. Ook komt de vernieuwing van de bestaande stad voor het eerst in beeld. De eengezinswoning werd de nieuwe standaard en daarvoor was een nieuwe bouwmethodiek nodig om in te kunnen spelen op de nieuwe omstandigheden. ERA ontwikkelt zich tot een allround bouwonderneming met meerdere bouwsystemen. De oude tunnelmal werd inmiddels ook toegepast om op goedkope wijze kantoren te bouwen.

1979

Op eigen benen

Aan het einde van de 'matte' jaren '70, waarin het bedrijf de ommezwaai heeft gemaakt van industriële woningbouwer naar algemeen bouwbedrijf, maakt ERA zich steeds losser van moederbedrijf J.P. van Eesteren. ERA wordt onderdeel van TBI Holdings en gaat eind jaren '70 een nieuwe fase in. De automatisering doet zijn intrede, maar veel belangrijk is dat de eerste schreden op het pad van de projectontwikkeling worden gezet. ERA is een 'algemene bouwonderneming' geworden en moet zelf meer initiatiefnemer worden. In Zoetermeer worden voor eigen rekening en risico bijvoorbeeld 41 'waterrandwoningen' ontwikkeld. Vanaf 1987 gaat de nieuwe afdeling planontwikkeling zich actief bezighouden met dit soort plannen.

1988

Rechtsaf de stad in

In de jaren ’90 zocht ERA naar meer eigenheid door zich pertinent niet te richten op de suburbane Vinex, maar een stevig marktaandeel te verwerven in de bestaande stad. ERA gaat ontwikkelen en bouwen in bestaande buurten en wijken. De ontwikkeling van het Landtong-project op de Rotterdamse Kop van Zuid betekent een mijlpaal in de geschiedenis van ERA. Voor het eerst speelt ERA een rol in een risicovolle herontwikkeling van een stuk stad dat opnieuw op de kaart moet worden gezet. De durf om mee te doen wordt beloond; niet alleen met dit fraaie project, maar ook met soortgelijke ontwikkelingen in andere steden.

1998

Van projectontwikkeling naar conceptontwikkeling

ERA gaat zich nog meer richten op 'eigen ontwikkeling'. De conceptontwikkeling, afgestemd op de leef- en woonstijl van de individuele woonconsument -een puur kwalitatieve aanpak dus- komt daarin centraal te staan. ERA legt een steeds grotere nadruk op de relatie tussen het functioneren van steden als geheel en het daarbinnen creëren van aantrekkelijke woonmilieus. 'Werken aan sterke steden' wordt dat streven ook wel genoemd. Samenwerking met gemeenten, marktpartijen, maatschappelijke groepen en andere betrokkenen is hierbij essentieel. Het aantal naoorlogse wijken waar ERA actief is als ontwikkelaar en bouwer breidt zich steeds verder uit: Zuilen in Utrecht, Mariahoeve en Erasmuspark in Den Haag en niet te vergeten Nieuw-Crooswijk in Rotterdam. Niet alleen wordt hier nieuwbouw gerealiseerd, maar wordt ook het renoveren in bewoonde staat een belangrijke tak van sport. Daarnaast blijven de binnenstedelijke vernieuwingsgebieden een belangrijk onderdeel, met Riedijkshaven in Dordrecht en Le Medi in Rotterdam als markante voorbeelden.