ZES RENOVATIEBEDRIJVEN GEVEN SAMEN UNIEK ANTWOORD OP VERDUURZAMING WONINGVOORRAAD

18 mei 2015

Corporaties en andere woningbeheerders krijgen met het Renovatiekompas binnen enkele minuten inzicht in de kosten en baten van een renovatieproject. De gratis rekentool is het unieke antwoord van Hemubo, Rutges Vernieuwt, Smits Vastgoedzorg en de in TBI-WOONlab samenwerkende bedrijven ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep op de vraag naar betrouwbare informatie over de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Er ligt volgens de zes gerenommeerde renovatiebedrijven een grote opgave als het gaat om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. “Woningcorporaties en andere beheerders staan voor de belangrijke vraag hoe zij hun woningen energetisch kunnen verbeteren. Is het beter om een complex te renoveren naar label B of hoger? En kan dat binnen het beschikbare budget?’’, aldus projectorganisator Timo Stoopman namens de TBI-bedrijven. “Bovendien kiezen corporaties steeds vaker voor een andere werkwijze. Zij verzinnen het niet zelf, maar besteden meer uit aan de markt en vragen aan het bouwend bedrijfsleven wat het beste is voor hun portefeuille. Het is belangrijk dat opdrachtgevers dan direct aan het begin van de planvorming inzicht kunnen krijgen in de financiële consequenties van bepaalde keuzes.”

Lees het hele artikel op BuildingBusiness.