WONINGBOUW AAN MELKWEG IN BILTHOVEN WEER EEN STAP DICHTERBIJ

19 dec 2018

Woonstichting SSW, de gemeente De Bilt en ERA Contour ondertekenen koopovereenkomst voor afname van grond voor woonplan Hof van Bilthoven

De gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en ERA Contour ondertekenden op 18 december 2018 de koopovereenkomst voor het nieuwbouwproject Hof van Bilthoven. Met de ondertekening hiervan is een volgende stap gezet in het realiseren van het woonplan aan de Melkweg. In totaal komen er 105 eengezinswoningen in het nieuwe woongebied, waarvan 72 koopwoningen en 33 sociale huurwoningen. De verkoop van de eerste woningen is al gestart. Woonstichting SSW gaat de sociale huurwoningen afnemen en verhuren.

“Ik ben verheugd dat we met de bouw van deze ruim honderd woningen - overigens allemaal gasloos en voorzien van zonnepanelen - een grote impuls aan onze woningbouwopgave geven,” zegt Dolf Smolenaers, wethouder van de gemeente De Bilt.

“We kijken er enorm naar uit om aan de slag te gaan met Hof van Bilthoven, en De Bilt te verrijken met een nieuwe, mooie en duurzame woonwijk, waar bewoners alle rust en ruimte hebben,” aldus Job van Zomeren, statutair directeur bij ERA Contour.

“Fantastisch dat we straks 33 duurzame eengezinswoningen met een sociale huur kunnen aanbieden aan huurders. In samenwerking met de gemeente gaan we de komende tien jaar nog ruim 400 nieuwe huurwoningen realiseren om te voldoen aan de grote vraag,” aldus Jessie Bekkers-van Rooij, directeur-bestuurder van SSW.

Duurzame woningen
De koopwoningen bestaan uit drie woonlagen en hebben een woonoppervlakte die varieert van 123 tot 159 m². Er komen zes verschillende woningtypes die allemaal duurzaam zijn uitgerust: elke woning is volledig gasloos, voorzien van vloerverwarming en -koeling en krijgt minimaal 4 zonnepanelen op het dak. De huurwoningen bestaan ook uit drie woonlagen en hebben bijna 110 m² woonoppervlak en worden voorzien van minimaal 3 zonnepanelen op het dak.

Start bouw in juli 2019
Het eerste half jaar van 2019 wordt het terrein bouwrijp gemaakt door de gemeente De Bilt. ERA Contour start naar verwachting in juli 2019 met de bouw van het eerste hof met huurwoningen. De bouw van de eerste koopwoningen start naar verwachting in oktober 2019. De planning is dat de woningen in 2020 worden opgeleverd. Meer informatie over het project is te vinden op www.debilt.nl/melkweg en op www.hofvanbilthoven.nl.

Jessie Bekkers-van Rooij, SSW (links), wethouder Dolf Smolenaers (midden) en Job van Zomeren van ERA Contour (rechts) schudden elkaar de hand na ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond.

Woningtype Boswilg

Woningtype Zomereik