VESTIA EN ERA CONTOUR STARTEN GROOT ONDERHOUD 318 WONINGEN RODE DORP DELFT

15 dec 2020

De ondertekening van de overeenkomst tussen Vestia en ERA Contour is het startsein voor het onderhoud aan 318 galerijwoningen in de wijk het Rode Dorp in Delft. Het complex wordt verduurzaamd en klaargemaakt voor een gasloze toekomst door het aan te sluiten op een warmtenet en een elektrische aansluiting voor een kooktoestel te plaatsen.

Arjan Schakenbos, voorzitter Raad van Bestuur van Vestia, en Jurgen Weerdenburg, directeur ERA Contour, ondertekenden begin december de overeenkomst voor het groot onderhoud aan het complex. “Met het oog op optimale klanttevredenheid betrekken wij onze huurders en professionele opdrachtnemers in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo maken we gebruik van elkaars expertise en verkennen we samen de mogelijkheden. Zo kunnen alle betrokkenen invloed uitoefenen op het uiteindelijke resultaat en worden verwachtingen met elkaar gedeeld”, vertelt Waldo Noordam, manager Ontwikkeling van Vestia.

Woningverbetering voor meer comfort
De woningen in het Rode Dorp uit de jaren ’60 zijn toe aan een opknapbeurt. Daarom voert ERA Contour woningverbeteringen en onderhoudswerkzaamheden uit aan 318 sociale huurwoningen in opdracht van Vestia. Er worden onder meer isolerende en energiebesparende maatregelen genomen waardoor het energielabel verbetert. De woongebouwen krijgen door de verbeterde isolatie meer wooncomfort en de afsluiting van de hoofdingang moet voor meer veiligheid zorgen.

“We zijn er trots op dat we met dit project een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere woningvoorraad, een sterkere buurt, maar vooral aan een beter wooncomfort voor bewoners van maar liefst 318 woningen! Tijdens de werkzaamheden proberen we hen zo goed mogelijk te begeleiden. Als de bewoners straks gelukkig zijn in hun vernieuwde woning, dan zijn wij dat ook”, aldus Jurgen Weerdenburg, directeur ERA Contour.

Aandacht voor de bewoners
De werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat, waarbij ERA Contour samen met Vestia alles in het werk stelt om de bewoners zo min mogelijk overlast te bezorgen. Er wordt ook een rustwoning ingericht waar mensen tijdens de werkzaamheden aan hun woning kunnen verblijven.

Start werkzaamheden
Gepland is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 starten. De verwachte oplevering van het laatste woongebouw is in het eerste kwartaal van 2022.