VERWACHTE ENERGIEPRESTATIES DE BONGERD STEENBERGEN RUIMSCHOOTS GEHAALD

17 dec 2015

In december 2013 leverde ERA Contour De Bongerd in Steenbergen op aan de huidige bewoners van het nieuwe buurtje. In samenwerking met woningcorporatie Stadlander ontwikkelde en realiseerde ERA Contour een nieuwe wijk met 34 energieneutrale woningen. De woningen presteren een jaar na oplevering ver boven verwachting en de geprognotiseerde energieprestaties worden ruimschoots gehaald.

Edward van Dongen: “Bij het ontwerp van een project als De Bongerd worden er bepaalde prognoses gedaan om energieneutraliteit te realiseren. Door samen te werken met professionals kun je ook een haalbare en realistische prognoses maken en garanderen. Het is daarnaast goed, en soms ook noodzakelijk, om achteraf te laten zien dat de prognoses kloppen. Zo laat je zien dat je ook écht waarmaakt wat je belooft.”

De energie voor het buurtje wordt geleverd door een klein, collectief energiesysteem. Het energiegebruik van deze voorziening én het energiegebruik van de bewoners wordt door duurzame elektriciteitsopwekking met zonnepanelen ruimschoots gecompenseerd. De door DWA ontwikkelde monitoringstool Monavisa bepaalde het afgelopen jaar continu nauwkeurig het energiegebruik van de wijk en laat uiteindelijk een positief resultaat zien.

Lees meer over de resultaten uit het onderzoek van Monavisa.