TRANSFORMATIE WETENSCHAPPERSBUURT SCHIEDAM VAN START!

05 feb 2016

Met het tekenen van verschillende overeenkomsten hebben de gemeente Schiedam, ERA Contour en Woonplus Schiedam op vrijdag 5 februari het startsein gegeven voor de transformatie van de Wetenschappersbuurt in Schiedam. Onder de naam ‘De Nieuwe Wetenschappers’ wordt dit deel van Schiedam Oost een aantrekkelijke, gevarieerde en groene buurt. Het project dankt haar naam aan de straatnamen van de buurt, die allen vernoemd zijn naar bekende wetenschappers.

Combinatie huur- en koopwoningen
In de Wetenschappersbuurt worden 293 woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 148 nieuwe huur- en koopeengezinswoningen. ERA Contour ontwikkelt en bouwt de woningen. De helft van de woningen verhuurt Woonplus Schiedam als sociale huurwoning, de andere helft zijn koop eengezinswoningen. Woonplus pakt ook 80 bestaande woningen aan door groot onderhoud en renovatie. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht door de gemeente Schiedam. De vernieuwingsopgave is opgedeeld in vier fasen die stap voor stap een krachtige impuls geven aan Schiedam Oost.

Gezamenlijke gebiedsvisie
ERA Contour heeft in opdracht van de gemeente Schiedam en Woonplus een gebiedsvisie opgesteld voor de wijk. Samen met de kinderen in de wijk en de kindergemeenteraad is het team aan de slag gegaan met deze ‘bewoners van de toekomst’. Ook  Bewonersvereniging Schiedam Oost, bewoners uit de wijk en overige betrokkenen uit Schiedam Oost en de Wetenschappersbuurt zijn betrokken bij de planvorming.

Positieve impuls
De herstructurering van de Wetenschappersbuurt sluit aan bij de woonvisie van de gemeente Schiedam en bij de ambities van Woonplus om haar sociale woningvoorraad te vernieuwen. Na de transformatie is ‘De Nieuwe Wetenschappers’ een kindvriendelijke, groene wijk met een combinatie van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Planning
Met de ondertekening van de overeenkomsten staat niets de start van de werkzaamheden meer in de weg. De bewoners van de woningen die als eerste worden gesloopt zijn al verhuisd. Binnenkort draagt Woonplus deze woningen over aan de gemeente, die de woningen gaat slopen. Naar verwachting start de sloop eind maart. De eerste woningen worden naar verwachting in de zomer van 2017 opgeleverd. In 2021 moeten de laatste nieuwe woningen zijn opgeleverd.

Meer informatie is te vinden op www.denieuwewetenschappers.nl.