TBI REALISEERT POSITIEF OPERATIONEEL RESULTAAT IN MOEILIJKE MARKTOMSTANDIGHEDEN

18 mrt 2015

Op 17 maart maakte TBI, de holding waar ERA Contour onderdeel van is, haar jaarcijfers bekend.

Daan Sperling, voorzitter Raad van Bestuur: "TBI sluit 2014 af met een licht positief nettoresultaat en een gelijkblijvende operationele marge, een stabiele orderportefeuille en een verdere versteviging van onze solvabiliteit tot 33 procent. En dat in wederom een jaar dat zich kenmerkt door een moeilijke markt, waarbij we de koopwoningenmarkt in de tweede helft van 2014 zagen opveren. Onze strategie werkt. Met de unieke combinatie van bouw en techniek zetten we in op multidisciplinaire samenwerking. De portfolio van TBI is tegen het licht gehouden, we ontwikkelen en delen kennis met elkaar en tegelijkertijd opereren de TBI-ondernemingen dichtbij de klant: ondernemen is de basis. Dit heeft in 2014 honderden prachtige TBI projecten en prestaties opgeleverd, waarvan twee met een koninklijk randje. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende het nieuwe Centraal Station in Rotterdam en Hare Majesteit Koningin Máxima opende de Markthal, ook in Rotterdam.’

Download hier het volledige persbericht over de TBI jaarcijfers.