TBI REALISEERT LICHT HOGERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN IN 2016 EN STERKE GROEI ORDERPORTEFEUILLE

24 apr 2017

Op vrijdag 28 april maakte TBI, de holding waar ERA Contour onderdeel van is, haar jaarcijfers bekend.

Daan Sperling, voorzitter Raad van Bestuur: "Het herstel van de Nederlandse economie zette zich in 2016 voort. Onze bedrijfstak profiteerde vooral van de krachtige ontwikkeling van de woningmarkt. Ook de markten van infra en utiliteit vertonen tekenen van herstel. TBI zag de bedrijfsopbrengsten stijgen naar €1.573 miljoen. De komende decennia staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. Onze samenleving verandert in hoog tempo. Digitalisering, energietransitie en verstedelijking beïnvloeden de ruimtelijke inrichting van ons land en dus ook onze activiteiten. Dat roept de vraag op hoe de toekomstige bouwopgave eruit zal zien. Hoe gaan we in de toenemende woonbehoefte voorzien? Hoe verduurzamen we de bestaande woningvoorraad? Hoe maken we gebouwen duurzamer en slimmer? Hoe borgen we veilige mobiliteit en bereikbaarheid? Maar ook een vraag als: Hoe blijven wij aantrekkelijk voor vakmensen en jong talent?"