TBI NIEUW LID STROOMVERSNELLING

11 mei 2016

TBI ziet Stroomversnelling als sterk platform voor verduurzamen bestaande bouw

Met het zetten van zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigde Harald van Keulen, directeur TBI Bouw, vanmiddag het lidmaatschap van het bouw- en techniekconcern aan de Stroomversnelling. Ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers en netbeheerders werken binnen dit netwerk samen aan de ambitie ‘0 op de meter’ dat staat voor energieneutrale renovaties en nieuwbouw. Met het lidmaatschap van de Stroomversnelling verwachten de TBI woningbouwbedrijven ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep nóg beter in staat te zijn om hieraan bij te dragen, m.n. op het gebied van NOM-renovaties.

Als sterk bestaand netwerk is de Stroomversnelling een ideaal platform om kennis uit te wisselen. Daarnaast lopen de leden regelmatig tegen dezelfde uitdagingen aan die binnen het samenwerkingsverband vaak sneller en effectiever kunnen worden opgepakt. Maar innovatieve en duurzame stappen zetten kan alleen binnen de juiste context, zoals een goed politiek klimaat, passende regelgeving, snelle vergunningstrajecten etc. TBI ziet in de Stroomversnelling dan ook vooral toegevoegde waarde als het gaat om versnellen en versoepelen van het proces van NOM-renovaties. Daar is immers nog veel winst te boeken. "Door onze kennis en krachten te bundelen verwacht ik dat we uiteindelijk op dát terrein grote stappen kunnen maken", aldus Van Keulen.

Daarnaast denkt Van Keulen dat de Stroomversnelling de leden ook meerwaarde biedt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen: "Het bij elkaar brengen van diverse belangen aan de vraag- en aanbodzijde kan leiden tot betere matches tussen de diverse aanbieders en afnemers van NOM-proposities".

Samen innoveren
Voor TBI zijn samenwerking en kennisdeling een vanzelfsprekendheid. Van Keulen: "Van oudsher zijn onze woningbouwbedrijven erg sterk in hun klantbenadering. Dit hebben we bereikt door intensief met elkaar op te trekken. Het heeft inmiddels geleid tot een krachtige visie op wonen, bewoners en conceptontwikkeling die we graag met de overige leden willen delen. Zo werken onze bedrijven al enkele jaren samen in het TBI WOONlab aan nieuwe woningconcepten voor de nieuwbouw. Een goed voorbeeld van deze innovatie is een NOM- woning voor de nieuwbouw dat we met het label lekkerEIGENhuis op de markt hebben gezet. Gezien de grote verduurzamingsopgave waar we in Nederland voor staan, willen we deze kennis uitbreiden naar NOM-producten voor de bestaande bouw. Weliswaar zijn we hiermee binnen TBI al flink ‘op schot’, maar zijn er ook nog open eindjes. We hopen dat andere partijen binnen de Stroomversnelling óns daarmee verder kunnen helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten".