RENOVATIE AQUARIUS AMSTELVEEN VAN START

29 okt 2021

Bewoners die na de renovatie terugkeren naar de flat Aquarius in Amstelveen hebben op donderdag 28 oktober het officiële startschot gegeven voor de renovatie. In 2023 is de vernieuwde Aquarius aan de Watercirkel in Amstelveen een duurzame flat met 182 woningen.

Het renovatieplan voor de Aquarius is het resultaat van een intensieve samenwerking met bewoners, de bewonersraad Amstelveen, de gemeente Amstelveen, bouwer ERA Contour en woningcorporatie Eigen Haard. Het gebouw 'groeit' van 142 naar 182 woningen, onder andere door het toevoegen van een complete verdieping op het gebouw, er komen 3 entrees bij én het gebouw krijgt een compleet andere indeling die de flat intiemer maakt. De woningen zijn gevarieerder in oppervlakte en indeling zodat het voor verschillende huishoudens geschikt is. De uitstraling van de nieuwe Aquarius is modern, transparant en vriendelijk. Het ontwerp is gemaakt door AG Nova Architecten en Ingenieursbureau List is verantwoordelijk voor de constructie van het plan.

Met bewoners voor bewoners
"We hebben de afgelopen jaren veel met bewoners gesproken over wat er moet gebeuren met de Aquarius", zegt Bert Halm, bestuurder bij Eigen Haard. "We willen dat deze flat een mooie woon- en samenleefplek wordt. We hebben ook geleerd van de afgelopen periode. Samen met de gemeente en bewoners zetten we onze schouders onder onze nieuwe bewonersgerichte werkwijze onder het motto ‘Samen komen we verder!’" Wethouder Rob Ellermeijer van de gemeente Amstelveen stemt daarmee van harte in: "Ik ben heel blij dat we hier staan. Het is belangrijk dat bewoners na de renovatie een leefbare en betaalbare woonplek hebben. Een duurzame woonplek die voorzien is van moderne installaties voor goed wooncomfort."

Bouwer te gast in de buurt
De renovatie van Aquarius is ingrijpend, het gebouw wordt helemaal ‘gestript’. ERA Contour probeert bij de sloop zo veel mogelijk materialen te behouden voor hergebruik, in de Aquarius zelf of in andere woningen. Michel Ouwens van ERA Contour vertelt: “De omwonenden hebben al goed kunnen merken dat we gestart zijn. Er wordt geboord en er is werkverkeer voor de afvoer van de materialen. Ook wordt het gebied rond de gebouwen klaar gemaakt, zodat we begin volgend jaar kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. We doen ons best om de overlast voor omwonenden daarbij zo veel mogelijk te beperken. Op de website www.eracontourbouwt.nl/projecten/aquarius kunnen omwonenden op de hoogte blijven van wat er op de bouwplaats gebeurt. Wij zijn te gast in hun buurt en we vinden het belangrijk hen te informeren over wat zij kunnen verwachten. We kijken er ontzettend naar uit om de vernieuwde Aquarius straks terug te geven aan Eigen Haard en de bewoners, we zijn ervan overtuigd dat dit de hele buurt straks nog sterker en mooier maakt!”

Bewoners onthullen het bouwbord voor de renovatie van de Aquarius

Cor Spinhoven van de Bewonersraad Amstelveen, bestuursvoorzitter van Eigen Haard Bert Halm en wethouder Rob Ellermeijer voor het zojuist onthulde bouwbord aan de Aquarius

Artist impression van de vernieuwde Aquarius | Beeld: AG Nova Architecten