Patrimonium Barendrecht en ERA Contour sluiten samenwerkingsovereenkomst

Donderdag 15 juli ondertekenden Peter Manders, directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht, en Michel Ouwens, adjunct directeur Bestaande bouw bij ERA Contour, een samenwerkingsovereenkomst. De komende drie jaar werken beide partijen samen om een deel van het bezit van Patrimonium in Barendrecht te onderhouden en verduurzamen.

Patrimonium heeft de intentie om met één bouwer meerdere groot onderhoudsprojecten uit te voeren de komende drie jaar. Zo verwacht ze minder tijd tussen projecten nodig te hebben en kunnen ze in korte tijd meerdere woningen onderhouden en verduurzamen. Belangrijk bij de keuze voor ERA Contour was dat zij aandacht hebben voor de wensen en behoeften van huurders bij het in bewoonde staat renoveren van hun woning.

Goed onderhouden woningen en tevreden huurders
ERA Contour heeft veel ervaring in het renoveren van woningen van woningcorporaties en van deze ervaring maakt Patrimonium graag gebruik. Rob van Oevelen, manager Vastgoed bij Patrimonium, is blij met de samenwerking. “Patrimonium is voor haar huurders vertrouwd dichtbij. Het is onze ambitie om daar met deze samenwerking bij groot onderhoud van onze woningen nog meer invulling aan te geven. Het gezamenlijke doel van Patrimonium en ERA Contour is een goed onderhouden woning en een tevreden huurder”.

Groot onderhoud Rivierenwijk
Het eerste project waarbij Patrimonium en ERA Contour samenwerken, is de Rivierenwijk. In deze wijk start volgend jaar groot onderhoud en verduurzaming van de woningen. Michel Ouwens vertelt: “We zijn heel blij dat Patrimonium deze ketensamenwerking met ons aangaat. Als je langere tijd met elkaar samenwerkt, kun je samen steeds verder verbeteren. En daar plukken vooral de bewoners de vruchten van. We hebben er veel zin in om straks veel bewoners blij te maken met hun vernieuwde woning!”

Peter Manders (Patrimonium) en Michel Ouwens (ERA Contour) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Stuur artikel door