OOK DUURZAMER EN PRETTIGER WONEN VOOR BEWONERS PLEJADENLAAN EN ZONNEPLEIN BERGEN OP ZOOM

08 nov 2021

Stadlander en ERA Contour werken opnieuw samen aan verduurzamen hoogbouw in wijk Warande Bergen op Zoom

De verduurzaming in de wijk Warande in Bergen op Zoom gaat een nieuwe fase in. Na de flinke renovatie van de Wierlaan gaan woningstichting Stadlander en TBI-onderneming ERA Contour ook samen aan de slag om de flats aan de Plejadenlaan en het Zonneplein klaar te maken voor de toekomst. Voor de bewoners betekent dat duurzamer en prettiger wonen tegen stabiele woonlasten. Bestuurder Marc van der Steen van Stadlander en adjunct-directeur Michel Ouwens van ERA Contour zetten maandag hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst die de verduurzaming van de 267 woningen mogelijk maakt.

De renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein volgt op de succesvolle renovatie van de Wierlaan. Dit was het eerste hoogbouwproject van Stadlander waarin bestaande woningen gasloos worden gemaakt. Stadlander en ERA Contour zetten hun samenwerking nu voort voor de twee flatgebouwen aan de Plejadenlaan en de flat aan het Zonneplein, samen goed voor 267 woningen.

Van het gas af
Het plan is om de  drie gebouwen volledig van het gas af te halen en energiezuiniger te maken. Om dit te kunnen realiseren, komen er nieuwe installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Daarnaast is het plan de flats beter te isoleren. Voor bewoners betekent dit meer wooncomfort tegen stabielere woonlasten. Ook krijgen de flats aan de Plejadenlaan en het Zonneplein een nieuwe, frisse uitstraling. De gevels worden opnieuw bekleed en de entrees van de gebouwen worden verbeterd.

Aandacht voor bewoners
De werkzaamheden gebeuren straks in bewoonde staat. Projectleider Onno de Wal van ERA Contour: “Uit ervaring weten we dat dit best ingrijpend is voor de bewoners. Ook bij de renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein hebben we daarom veel aandacht voor de ondersteuning van bewoners. We zetten bijvoorbeeld een wooncoach in voor de persoonlijke begeleiding.” Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Projectleider Cees Ploeg van Stadlander: “Het gaat om een actieve groep bewoners, een afvaardiging uit alle drie de gebouwen. We betrekken de klankbordgroep nu al bij de voorbereidingen op de renovatie. Ook in de uitvoering overleggen we veel met de klankbordgroep om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.”

Oog voor maatschappelijk ondernemen
Ook op het gebied van maatschappelijk ondernemen nemen Stadlander en ERA Contour ervaringen van de Wierlaan over. Tijdens de renovatie hebben zij zich ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. Twee deelnemers zijn op deze manier doorgestroomd naar een vaste werkplek. Dezelfde samenwerking willen Stadlander en ERA Contour bij de renovatie van de Plejadenlaan en het Zonneplein weer oppakken.

Planning
Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, kunnen Stadlander en ERA Contour verder met de uitwerking van de plannen. Naar verwachting kan dan in het derde kwartaal van 2022 begonnen worden met de renovatie. De werkzaamheden duren tot het einde van 2023.

Grondgebonden woningen
Voor Stadlander blijft het overigens niet bij de verduurzaming van alleen de hoogbouw. Ze bereidt ook de renovatie van 171 grondgebonden woningen in de wijk Warande voor, zodat ook deze huurders straks duurzamer en prettiger kunnen wonen.

Michel Ouwens van ERA Contour en Marc van der Steen van Stadlander ondertekenen de overeenkomst

Artist impression van de vernieuwde flats aan de Plejadenlaan | Beeld: A3 Architecten