Nieuwbouwproject Happy Days wint award natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Flora en fauna zijn onlosmakelijk verbonden met de nieuwe duurzame vakantiewoonwijk

Nieuwbouwproject Happy Days in Zoetermeer is de winnaar van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging. Happy Days won de award in de categorie Ontwerp. Dat maakten juryleden Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel en Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland, bekend op 19 december 2019 tijdens het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden 2019’. Vooral de manier waarop flora, fauna en wonen allemaal samenkomen in een natuurinclusief ecosysteem maakt Happy Days zo bijzonder volgens de juryleden. Andere winnaars waren de gebouwen Triodos De Reehorst in Zeist en Genderdal in Eindhoven.

Nieuwbouwproject Happy Days is een ontwikkeling van ERA Contour en Synchroon. Het landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp is van Plein06. Architectenbureaus KOLPA architecten en MIX architectuur zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen. Een groep enthousiaste geïnteresseerden genaamd ‘de Vrijbuiters’ is hier nauw bij betrokken.

“We vinden het fantastisch dat Happy Days deze prijs heeft gewonnen en dat er steeds meer aandacht is voor het natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Bij het creëren van een natuurrijke omgeving hebben naast het vaste team ook de stadsecoloog van de gemeente Zoetermeer en een aantal enthousiaste geïnteresseerden in het project meegedacht. Dat zijn de Vrijbuiters en zij kwamen ook met hele gave ideeën over hoe we mens en natuur nog meer kunnen verbinden”, zegt Arjan de Groot, projectontwikkelaar bij ERA Contour.

Natuurlijk groen ecosysteem
Het nieuwbouwproject Happy Days verbindt verschillende sub-ecosystemen tot een geheel. Flora, fauna en de mens komen samen in een natuurlijke setting. Eén waarin het fijn wonen is en waar je altijd het vakantiegevoel hebt. Dat is het uitgangspunt van het woonproject. In Happy Days is de woonomgeving autovrij waardoor er volop ruimte is voor een gezellige buitenruimte waarin de natuur wordt omarmd. Het groene landschap slingert tussen de ogenschijnlijk willekeurig gecreëerde verkaveling door. De verschillende ontmoetingsplekken in het woonplan stimuleren ook nog eens het buitenleven, en gesprekken tussen de bewoners.

Aandacht voor de mensen, dieren en planten
In Happy Days vormt de bestaande omgeving het vertrekpunt. Door klimaatadaptatie, ecologie en biodiversiteit vanaf het begin te combineren met de standaard ontwerpstappen zoals infrastructuur, stedenbouw en beplanting wist het ontwerpteam veel kansen te signaleren en hierop in te spelen. Vanuit de omgevingsanalyse benoemde het team drie biotopen die de bestaande ecologie en biodiversiteit in het gebied versterken. Dat zijn bloemrijk hooiland, bos en dal. Elk van deze biotopen heeft een ambassadeursoort waar de biotoop op wordt ingericht. Dit zijn soorten die het vakantiegevoel in Happy Days versterken en de natuur voor de bewoners een gezicht geven. Zo wordt een fijne leefomgeving gecreëerd waar onder andere de aanwezige stadsvogels en vleermuizen zich kunnen huisvesten.

“Door de omgevingsanalyse als uitgangspunt te nemen weten we waar er al vogels en vleermuizen voorkomen en kunnen we hun habitat uitbreiden en verbeteren door voedsel te bieden en nestgelegenheid in de woningen te integreren. Doordat dit vanaf het begin is meegenomen in de ambitie van het ontwerpteam dragen de ingrepen esthetisch bij aan het landschap en de woningen”, zegt Filippus van Leeuwen, ontwerper stedenbouw en landschap bij Plein06.

ERA Contour verwacht eind 2020 te beginnen met de bouw van Happy Days. Meer informatie over het project is te vinden op https://www.happydayszoetermeer.nl/.

Over de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen
De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging en wordt gefinancierd door provincie Noord-Brabant. Met de award willen zij de aandacht vestigen op de meest inspirerende praktijkvoorbeelden van natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

Het ontwerpteam Happy Days met de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen

Artist impression terpwoning in Happy Days

Artist impression tweekapper waterwoning in Happy Days

Stuur artikel door