Met kinderen de buurt beter maken

16 jun 2021

“Door te luisteren naar de bewoners, kwamen we erachter dat voor hen de verbinding tussen de wijken erg belangrijk was”

Begin mei werd de voetgangersbrug in de wetenschappersbuurt geopend. Een mooi moment om stil te staan bij deze bijzondere plek, en vooral bij de samenwerking die geleid heeft tot een project om trots op te zijn. Een project waarbij we het nét even anders hebben aangepakt. Tijdens het traject gingen we namelijk niet alleen in gesprek met de bewoners, maar ook met de kinderen in de wijk. En dát leidde destijds tot mooie eerste ideeën voor de herstructurering van de buurt.

Het project ‘De Nieuwe Wetenschappers’ is gebouwd in de Wetenschappersbuurt in Schiedam-Oost. De buurt scoorde slecht op de leefbaarheidsmonitor en stond al jaren onderaan het lijstje van alle buurten in Schiedam. Daar moest verandering in komen. Samen met gemeente Schiedam besloot Woonplus dat het tijd werd voor een herstructurering van de buurt.

De gemeente ging in gesprek met meer dan 3000 inwoners en bedrijven. Gezamenlijk ontwikkelden zij de Stadsvisie 2030. Het realiseren van levensloopvriendelijke wijken voor jong en oud, was één van de belangrijkste doelen. Ook werd er ingezet op sociale ontwikkeling en het realiseren van een wooncarrière in wijk en stad.

Voor de bouw van de nieuwe koopwoningen werd gezocht naar een partij die gewend was te werken in kwetsbare buurten. “Bij een eerdere selectie was ERA Contour ons al opgevallen als een partij die je vanaf het eerste moment bij een project zou moeten betrekken. Voor ons was dat even wennen, maar hier hebben wij dat met de gemeente gedurfd,” vertelt Eline Busser, ontwikkelingsmanager bij Woonplus. Ze voegt daar nog aan toe: “Maar weinig partijen zagen een kans in Schiedam, laat staan in deze buurt. Maar het is ons samen toch maar mooi gelukt en alle problemen waar je nu nog tegenaan loopt zijn klein vergeleken met toen.”

Om goede buurtvernieuwing te realiseren, vonden wij het belangrijk om ook met de kinderen in de buurt in gesprek te gaan. Met de verwachting dat kinderen veel onbevangener zouden kijken naar de buurt en daarmee ook de plekken zouden kunnen aanwijzen die ze fijn vinden, organiseerden we een workshop op Basisschool de Peperklip. We liepen met de kinderen een rondje in de wijk en verkregen zo meer kennis die van belang was om de buurt te verbeteren. De ideeën die naar we later meenamen, waren gebaseerd op de gesprekken met de kinderen van de Wetenschappersbuurt. Dat bracht direct een enorm positieve impuls in het proces

Natuurlijk gingen we ook in gesprek met de huidige bewoners. We betrokken bewonersvereniging Schiedam Oost, bewoners uit de wijk en overige belanghebbenden bij de planvorming. “Door te luisteren naar de bewoners, kwamen we erachter dat zij de verbinding tussen de wijken erg belangrijk vonden,” vertelt Eline Busser. “De brug die laatst is geopend, en overigens bedacht is door één van de bewoners zelf, is echt een slotstuk van deze wijk.”

Woonplus ging recent weer opnieuw in gesprek met een aantal bewoners in de wijk. Één van die bewoners is Jacqueline, zij woont al 21 jaar in de Daltonflat en heeft de transformatie van de buurt intensief meegemaakt. ‘Ik ben heel blij dat we zo veel hebben mogen meedenken over de plannen. Vooral als je achterblijft is het belangrijk dat je dat kunt doen. Het is toch jouw wijk,” vertelt ze. Intussen zijn de bewoners van de Daltonflat zelf ook aan het opknappen geslagen. ‘De schilder loopt hier al twee jaar rond. Zo leveren wij ook onze bijdrage aan het aanzicht van de buurt.’

De driehoek van samenwerking heeft geleid tot een groenere buurt waar bewoners gelukkig kunnen wonen. We zijn enorm trots op de Nieuwe Wetenschappers. En ook stichting Woonplus kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen tijd. Eline Busser sluit af: “De samenwerking van deze drie partijen heeft geleid tot de meest succesvolle herstructurering die ik de afgelopen negen jaar bij Woonplus heb meegemaakt. Ik ben er echt heel trots op.” Benieuwd naar het hele verhaal van de Wetenschappersbuurt? Je leest het in het boek BUURTEN! https://www.nai010.com/nl/publicaties/buurten/240667

| @Erna van Holland | @Sander van der Ham | @nai010uitgevers | @gemeenteschiedam | @Woonplus |