Little C wint job Dura prijs 2020!

Little C is op 25 mei 2021 uitgeroepen tot de winnaar van de Job Dura Prijs 2020. En daar zijn we ongelooflijk trots op. Little C is ontwikkeld en gebouwd door ERA Contour en J.P. van Eesteren. Het designteam bestaat uit architectenbureaus CULD Inbo. Kunstenaar/Ontwerper Ruud-Jan Kokke is verantwoordelijk voor de staalconstructies in Little C. De Daan Dura Aanmoedigingsprijs ging naar het project Dakdorpen. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Bas Kurvers (Wonen en Bouwen van Gemeente Rotterdam).

Job van Zomeren (directeur ERA Contour) nam namens team Little C de prijs in ontvangst. Het gewonnen bedrag van 25.000 euro schenkt team Little C aan Familiehuis Daniel den Hoed. Een prachtig maatschappelijk initiatief in Little C. Over het winnen van de prijs zegt Job van Zomeren: “Het is een waanzinnig mooie waardering voor al die mensen die zo ongelooflijk hard hebben gewerkt aan Little C, de ontwerpers, ontwikkelaars, het uitvoeringsteam dat dag en nacht aan het project heeft gewerkt en het maar mooi voor elkaar gekregen heeft. En ook voor al die mensen die er wonen en gaan ondernemen.” 

De Job Dura Prijs 2020 had als thema ‘Wonen: thuis in Rotterdam’.

Vanuit dat thema is gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in oplossingen voor de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.

Little C unaniem gekozen tot winnaar van de Job Dura Prijs 2020

De jury ziet Little C unaniem als winnaar. De jury is diep onder de indruk van het lef en de volharding van de ontwikkelaar en het ontwerpteam om op deze locatie een uitzonderlijk ambitieus project te realiseren dat al werd geconcipieerd tijdens de vastgoedcrisis en ondanks de complexiteiten die daaruit voortvloeien toch in staat is gebleken niet in te boeten aan kwaliteit. “Het is de makers van Little C gelukt om kleinschalig, gemeenschappelijk, betaalbaar én aantrekkelijk wonen in hoge dichtheden op sublieme wijze te verenigen en daarbij aansluitend een serieuze upgrading van de omliggende buurt tot stand te brengen”, zo geeft de jury aan.

De jury roemt de uitzonderlijk hoge ruimtelijke kwaliteiten van het woningbouwproject.

Door de zorgvuldige inpassing van de verschillende woontorens op het lastige kavel zijn intieme stegen en pleinen gerealiseerd die uitnodigen tot gemeenschappelijk gebruik. Daarnaast noemt de jury de stedelijke samenhang die wordt gecreëerd met de omgeving. De gekozen architectonische expressie van de bakstenen torens met stalen bruggen en balkons, die niet alleen teruggrijpen op de complexen in de directe omgeving, maar ook doen denken aan de eind negentiende-eeuwse buurtjes van New York, is bijzonder aantrekkelijk. Aansluitend noemt de jury ook de rijkheid aan uiteenlopende woningtypes, de huisvesting van Familiehuis Daniel Den Hoed, de geïntegreerde groenvoorzieningen in en om het complex, en het reeds ontstane buurtgevoel op het maaiveld. Doorslaggevend voor de bekroning van Little C is ook dat het een van de allereerste grootschalige Rotterdamse woonprojecten is waar op grote schaal huurwoningen in het middensegment worden gerealiseerd.
 

Andere genomineerden

De andere genomineerden voor de Job Dura Prijs 2020 waren:

  • Family Scraper De Maasbode 
  • CPO project Overmaas 
  • Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
     

Over de Job Dura Prijs

De prijs is een initiatief van Stichting Job Dura Fonds, een stichting opgericht in 1994 ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het bouwbedrijf Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

Video Little C voor Job Dura Prijs 2020

Little C vanuit de lucht | Fotograaf Ossip van Duivenbode

Little C vanuit de lucht | Fotograaf Ossip van Duivenbode

Stuur artikel door