LANCERING VAN ILS ONTWERP & ENGINEERING MAAKT BIMMEN NOG DUIDELIJKER

23 sep 2019

De lancering van de Informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) is een feit! Deze nieuwe manier van werken met BIM is op 18 september 2019 officieel geïntroduceerd door het BIM Loket waarbij wij vanuit ERA Contour samen meer dan 100 bedrijven uit de bouwsector betrokken zijn. Het resultaat is een uniform informatieleveringssysteem waarmee organisaties onderling efficiënter en effectiever BIM-informatie kunnen vastleggen en aan elkaar kunnen overdragen. Dit met als gevolg een optimaler ontwerpproces en betere informatieoverdracht naar productie. De gelanceerde versie 1.0 vormt het startpunt van continue verbetering.

Rick Doeswijk, Cöordinator Engineering en BIM manager bij ERA Contour is zeer enthousiast over het resultaat: “Met ILS O&E spreken we binnen de bouwsector dezelfde taal en zijn we weer een stap verder in het beter begrijpen van elkaar. Samen komen we verder, leren we sneller en zorgen we voor een optimaler en gestroomlijnder informatieproces.”

Eén uniforme integrale benadering
Doordat het gebruik van BIM toeneemt, groeit de behoefte om eenduidig en herkenbaar met elkaar te communiceren. ILS O&E zorgt ervoor dat je nooit meer te veel (of te weinig) informatie levert op projecten. Het niet weten wanneer en waar je welke informatie moet leveren of kan verwachten, zorgt voor frustraties, fouten en een inefficiënt proces. Dit probleem lijkt steeds nijpender te worden door de toenemende informatisering en digitalisering. In onze gefragmenteerde sector redt een organisatie het niet in zijn eentje om daarin de ban te breken, maar is een collectief nodig om structureel verbeteringen door te voeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering.

Duidelijke afstemming van databeheer
De oplossing is om ervoor te zorgen dat we elkaar gaan begrijpen. Hiervoor moet er enerzijds begrip komen voor de inhoud en anderzijds herkenning van de manier van communiceren. Door ILS O&E te lanceren, beschikt de sector over een instrument dat door organisaties kunnen gebruiken om binnen projecten een projectspecifieke ILS te kunnen maken. Er is overeenstemming gevonden op inhoud en de wijze van communiceren. Door het uniformiseren van de vraagkant (communiceren van de informatiebehoefte) kan de aanbodzijde zich efficiënter en effectiever gaan organiseren. Dit zal in zijn geheel bijdragen aan integratie in het ontwerpproces en de informatieoverdracht naar productie.

Over ILS O&E
De ILS O&E is dóór en vóór de sector en sluit met deze doelstelling perfect aan op de filosofie van het BIM Loket. Meer dan 100 bedrijven uit de sector hebben aan het moment van lancering bijgedragen na een intensieve samenwerking het afgelopen anderhalf jaar. Het hoogtepunt van dit proces was de ILS Pressure Cooker, waar multidisciplinair de grootste knelpunten zijn besproken. De resultaten zijn verwerkt tot een tastbaar resultaat. Op http://www.bimloket.nl/ilsOenE is alle documentatie terug te vinden. Elke organisatie kan hiermee direct aan de slag.

Introductievideo ILS O&E
Bekijk hieronder de introductievideo van ILS O&E.

Introductievideo ILS O&E