LAATSTE ETAPPE VOOR KLIMAATNEUTRALE WIJK STADSTUIN OVERTOOM

15 apr 2016

Het is dringen op de Amsterdamse woningmarkt. Met de nieuwbouw van de energieneutrale wijk Stadstuin Overtoom, bieden, Eigen Haard, TBI-onderneming ERA Contour, KOW en Oranje maar liefst aan 470 woningzoekers een fijne woonplek in Nieuw-West. Op donderdag 14 april startte de bouw van het laatste, volledig uitverkochte woonblok van deze wijk. Wethouder Laurens Ivens van Gemeente Amsterdam gaf samen met toekomstig bewoner Ron Berkhout het startschot voor de bouw van de Aardetuin.

De klimaatneutrale wijk Stadstuin Overtoom bestaat uit zes woonblokken gelegen in een autoluwe en groene ‘stadstuin’. De openbare ruimte en nieuwbouw zijn integraal ontworpen in nauwe samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West. Drie van de woonblokken, Windtuin, Lichttuin en Energietuin zijn al bewoond. Momenteel wordt gebouwd aan de Watertuin, Warmtetuin en Aardetuin. Over anderhalf jaar kan Ron Berkhout samen met zijn partner en de andere 101 bewoners, zijn intrek nemen in het laatste woonblok van deze unieke klimaatneutrale wijk. Het woningaanbod van de Aardetuin bestaat uit 69 koopappartementen, 16 koop eengezinswoningen en 17 vrije sector huurappartementen. De verkoopprijzen variëren van € 127.000,- tot € 326.500,-. De huurwoningen voor het middensegment worden aangeboden door woningstichting Eigen Haard.

Het sloop-nieuwbouwproject Stadstuin Overtoom is bijzonder omdat het uitgaat van volledig klimaatneutraal slopen, bouwen en wonen. Job van Zomeren, directeur bij ERA Contour: “De bestaande stad wordt als grondstoffenbank gebruikt: 98% van de sloopmaterialen van de oude woningen zijn teruggebracht in de bouwketen”. Opmerkelijk is echter dat de initiatiefnemers er in zijn geslaagd om de duurzame maatregelen kostenneutraal te realiseren, dus zonder meerkosten voor de bewoners! Dit is mogelijk doordat de vier initiatiefnemers samenwerken volgens het concept Co-Green; door vergaande ketenintegratie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat besparen zij geld, dat vervolgens wordt ingezet om de (kostbare) duurzame maatregelen te realiseren.

Steden sterker maken
Het klimaatneutrale project in Amsterdam draagt flink bij aan de vernieuwing van de wijk Overtoomse Veld. Wethouder Mauer, ook aanwezig bij de feestelijke handeling, benadrukte het belang van Stadstuin Overtoom voor Nieuw-West: "Nieuw-West is een stadsdeel dat sterk in opkomst is. In Nieuw-West is nog volop ruimte, de grondprijzen zijn relatief laag en er is veel groen. Het duurzame Stadstuin Overtoom draagt er aan bij dat steeds meer mensen in Nieuw-West een aantrekkelijke woonomgeving vinden." Voor meer informatie: www.stadstuinovertoom.nl