ILS ONTWERP & ENGINEERING OP WEG NAAR DE ONTKNOPING...

24 mei 2019

Samen met professionals in de bouwsector slaan wij de handen ineen om de informatielevering bij Ontwerp & Engineering naar een hoger niveau te tillen

Een brede vertegenwoordiging van circa 90 professionals uit de bouwsector die zich actief met BIM (Bouw Informatie Model) bezighouden, komen op maandag 27 mei 2019 bijeen om het thema ILS (Informatie Levering Specificatie) naar een volgend niveau te brengen. De aanleiding hiervoor is de grote behoefte onder deze groep om verdere stappen te maken in de uniformering van ILS-en.

Wij, als ERA Contour, dragen hieraan bij omdat wij geloven in de filosofie van co-creatie voor de verdere digitalisering van de sector. Het beste in jezelf delen met anderen, met als gezamenlijk doel het creëren van voordeel voor alle betrokkenen.

Meer duidelijkheid rondom ILS zorgt voor een efficiënter werkproces
De term ILS is een term die steeds vaker voorbij lijkt te komen in BIMmend Nederland. Dit zou betekenen dat steeds meer partijen in onze sector bezig zijn met het kenbaar maken van hun informatiebehoefte, want ILS staat voor Informatie Levering Specificatie. Echter is er momenteel voor veel partijen nog onduidelijkheid rondom het onderwerp ILS en wat dit voor de eigen bedrijfsvoering gaat betekenen. Beter bekend is de BIM basis ILS, dat letterlijk de basis is om tot een goede Informatie Levering Specificatie te komen. Op bijeenkomsten van de BIM basis ILS en andere BIM communities, bleek de behoefte groot om verdere stappen te maken in de uniformering van ILS-en. Waarom? Om verwachtingen beter af te stemmen en daarmee communicatiefouten en dubbel werk te voorkomen. Verder zorgt uniformiteit voor meer efficiëntie binnen het project en over de projecten heen.

ILS Ontwerp & Engineering: scope en principes
Een belangrijk aspect bij een ILS is het hebben van een duidelijke scope. Bij de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) gaat het om het ontwerpproces (prestatiemodellen). Er is daarbij nagedacht over welke informatie nodig is om tot een integraal ontwerp te komen en voor te sorteren op de engineering samen met de producerende en leverende partijen.

De ILS O&E is gestoeld op een aantal principes:

  • Moet de hele sector vandaag en morgen verder helpen, maar met een stip op de horizon;
  • Herleidbaar naar standaarden die momenteel gebruikt worden;
  • Focus op heldere communicatie van informatiebehoefte;
  • Integraliteit van het ontwerpproces stimuleren.

Op basis van best practices en ervaringen uit projecten, is een 0.9 versie tot stand gekomen. Deze versie was het aanknopingspunt om met een bredere vertegenwoordiging van de sector om tafel te gaan. Vervolgens is er een Multi Disciplinair Team (MDT) gevormd met als basis het enthousiasme om het initiatief tot iets bruikbaars verder te brengen. Het doel dat het MDT nastreeft is het komen tot een 1.0 versie die als startpunt dient om in een modus te komen waarbij door constructieve dialogen integrale raakvlakken worden verbeterd. Om een lang en stroperig traject te voorkomen en met een kick start te beginnen, is het idee ontstaan om een Pressure Cooker bijeenkomst te organiseren. Dit is een manier om snel met elkaar tot besluitvorming te komen en de samenhang te borgen. Hierdoor wordt de kracht en kennis van velen benut.

Pressure Cooker bijeenkomst: successen delen en samen stappen maken
Tijdens de Pressure Cooker bijeenkomst op 27 mei 2019 wordt getoond hoever de ILS O&E staat en welke successen nu al behaald zijn. Hierin laat het MDT zien hoe de eerder geleverde feedback is verwerkt. De vraagstukken waar het MDT hulp bij nodig heeft zullen in subsessies worden voorgelegd in de vorm van vragen en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van de Pressure Cooker worden verwerkt in de laatste versie, waarna een definitieve versie wordt gepubliceerd die iedereen kan gebruiken. Op de BIM Loket website worden de resultaten en alle stukken van de ILS O&E gepubliceerd . Houd het BIM Loket dus goed in de gaten!