GA MEE OP STADSSAFARI NAAR STADSTUIN OVERTOOM

12 jul 2016

Verduurzaming van de woningvoorraad is de motor voor stedelijke vernieuwing. Het brengt investeringen en opbrengsten met zich mee die verder reiken dan de fysieke aanpak. In dat opzicht geldt Stadstuin Overtoom in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld als een interessant voorbeeld. In 2009 nog op de lijst van ‘probleemwijken’ ontstaat hier de eerste klimaatneutrale wijk van Nederland en verkopen de woningen als zoete broodjes.

Kenmerkend is de aanpak in co-creatie volgens een repeteerbaar concept en de vertaling van duurzaamheid naar zowel de woningen en de openbare ruimte als naar leefbaarheid en werkgelegenheid in de wijk.

Tijdens de Stadsafari bezoekt u met een plattegrond de meest karakteristieke locaties in de wijk en kunt u in gesprek met een bewoner, professional of ondernemer. Op die manier leert u van deze wijkaanpak en ervaart u met eigen ogen de resultaten van de vernieuwing. In een van de themasessies kunt u met de andere professionals uit het netwerk van Platform31 uw visie en ervaringen delen rondom drie thema’s: innovatie in gebiedsontwikkeling, verschuivende taken van corporaties en meerwaarde van vernieuwingsprojecten voor buurt en stad.

Voor meer informatie en aanmelden: www.platform31.nl

Co-Green Stadstuin Overtoom in uitvoering april 2016