ERA CONTOUR WINT CHALLENGE WOONGELUK VOOR IEDEREEN

09 okt 2017

Wie bedenkt het beste woonconcept waarbij kwetsbare doelgroepen samen gaan wonen in 288 sociale huurwoningen? De mensen van ‘Eigen Thuis’, vonden ze bij woningstichting Eigen Haard. Team Eigen Thuis bestaat uit twee onderzoekers van het Thuismakers Collectief, een gebiedsbeheerder van de Amsterdamse zorgorganisatie Timon, een ontwikkelaar van ERA Contour en twee architecten van YasJas Architecten. Zij schreven een plan waarbij een passende leef- en woonomgeving is bedacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. De strijdende teams presenteerden een totaalconcept speciaal voor nieuwbouwlocatie Z1 in Amsterdam Noord.

Het team Eigen Thuis richt zich in haar concept op een mix per verdieping op basis van leefritme, thuis- en groepsgevoel. Per verdieping is er een woonvereniging, waarin alle bewoners en andere stakeholders vertegenwoordigd zijn. Zorgen dat iedereen zich thuis voelt staat centraal in hun idee. Yffi van den Berg van ERA Contour: “Samenwerken met vier partijen uit allerlei disciplines zorgt ervoor dat er achter het concept een brede kennis schuilgaat over zorgverlening en zorgpartijen, doelgroepen, ontwerp van woonomgevingen, netwerken in de stad, procesbegeleiding, en businesscases bij dergelijke ontwikkelingen.” Bert Halm, bestuurder en juryvoorzitter zei over team Eigen Thuis: “We willen graag met dit team onderzoeken hoe we het concept kunnen uitwerken voor Z1 en toekomstige ontwikkelingen. We hebben er vertrouwen en zin in om samen aan de slag te gaan.”

Met de challenge ‘Woongeluk voor iedereen’ daagt Woningstichting Eigen Haard organisaties voor zorg- en welzijn, (sociaal) ondernemers, huurders en iedereen met een goed idee uit. De opdracht was duidelijk: bedenk een woonconcept voor een nieuwbouwproject van 288 sociale huurwoningen in Amsterdam, waarvan minstens 30% aan zogenaamde kwetsbare doelgroepen wordt verhuurd.

> Lees het bericht van Eigen Haard over de winnende inzending