ERA CONTOUR VASTE PARTNER VAN RECYCLE-BOUWMARKT BUURMAN

02 jun 2015

ERA Contour en de Rotterdamse bouwmarkt van restmaterialen Buurman zijn een duurzame samenwerking aangegaan met als doel afvalproductie terug te dringen. Dit doen zij door restmateriaal dat op de bouwplaatsen van ERA Contour vrijkomt via Buurman aan te bieden voor hergebruik. Om de samenwerking kracht bij te zetten ondertekenden initiatiefnemer van Buurman Bas van den Berg en directeur Bianca Seekles van ERA Contour donderdag 28 mei een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking tussen Buurman en ERA Contour is niet nieuw. Vorig jaar werd op de bouwplaats in Vlaardingen gestart met een pilot om restmaterialen te verzamelen en aan te bieden in de bouwmarkt van Buurman aan de Keileweg in Rotterdam. Deze vinden gretig aftrek aan onder andere kunstenaars, meubelmakers, kleine bedrijven en particulieren. Daarnaast heeft Buurman een eigen werkplaats, waar deze afnemers een plek kunnen huren om deze materialen direct te verwerken. “We zijn blij dat we kunnen samenwerken met ERA Contour”, vertelt Bas van den Berg. “We hadden al veel langer het idee om meer te gaan doen met restmateriaal maar met een toeleverancier als ERA Contour, is het balletje echt gaan rollen.”

Met Buurman wil ERA Contour invulling geven aan het actief beleid voeren op CO2-reductie. In zijn algemeenheid zorgt de bouwsector voor één van de grootste afvalstromen en heeft een aandeel van meer dan 5% in de globale CO2-productie. Ondanks afspraken over verpakkingsloos leveren, LEAN-planningen en BIM-systemen, lijkt er een soort minimale omvang te zijn van de restmateriaalstroom. Circa 80% van dit restmateriaal - voor een groot deel hout - wordt niet hergebruikt, waardoor dit moet worden afgevoerd en verbrand. Door de samenwerking met Buurman krijgt ERA Contour meer inzicht in de afvalstromen op de bouwplaats en wordt bespaard op verwerkingskosten. De samenwerking heeft ook een sociaal duurzaamheidsaspect in zich. Bianca Seekles: “Steden sterker maken, één van onze speerpunten, vindt nooit alleen plaats door nieuwe bakstenen. Bij binnenstedelijke nieuwbouwprojecten is de verbinding met de bestaande buurtbewoners van groot belang voor het succes van de buurt.” Bij de pilot in Vlaardingen organiseerden Buurman en ERA Contour de ‘Buurmarkt’. Terwijl met restmateriaal op de bouwplaats van het nieuwbouwproject werd geknutseld konden bestaande en nieuwe bewoners elkaar ontmoeten.

Beide partijen zien in economisch, maatschappelijk en milieutechnisch opzicht veel toegevoegde waarde in de samenwerking. Met de ondertekening van de overeenkomst stellen de bedrijven zich tot doel om in de toekomst meer bouwplaatsen van ERA Contour op deze manier met Buurman te verbinden, en waar mogelijk dit uit te breiden binnen TBI Holdings