ERA CONTOUR PARTNER IN WOONWIJK NIEUW KRALINGEN ROTTERDAM

26 mei 2016

De gemeente Rotterdam, Heijmans en ERA Contour sluiten een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het gebied Nieuw Kralingen, een nieuwe woonwijk aan de westkant van het Kralingse Bos. De overeenkomst omvat de ontwikkeling en bouw van maximaal 800 woningen in het hogere segment. Naar verwachting zal eind 2016 de samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.

Het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling is inmiddels afgerond, de komende maanden wordt een gebiedsvisie opgesteld en aanvullend onderzoek gedaan. Ook start de gemeente met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan. Met deze ontwikkeling wil de gemeente Rotterdam inspelen op de toenemende vraag naar ruime woningen met een unieke, centrale ligging: aan het Kralingse Bos en vlakbij het centrum van Rotterdam. Hiermee kan de stad tegemoet komen aan de behoefte van gezinnen met hogere inkomens. Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passend woonaanbod is, zodat ze de stad niet hoeven te verlaten.

In de door Heijmans en ERA Contour uitgevoerde studies is rekening gehouden met verplaatsing van de stedelijke hoofdweg en de gemeentekwekerij. Dit is cruciaal voor de hoogwaardige herontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein en de realisatie van de woonwijk Nieuw Kralingen aan het Kralingse Bos. Het huidige programma van Nieuw Kralingen gaat uit van maximaal 800 woningen met een gemiddelde VON-prijs van circa € 530.000. De totale locatie is circa 26 hectare groot.

De wens om op deze locatie een woonwijk te realiseren is er al langer. In de Stadsvisie 2007 is het gebied al als ontwikkellocatie benoemd, nu is het moment om de plannen concreter vorm te geven. De intentieovereenkomst wordt door de betrokken partijen tijdens de PROVADA vastgoedbeurs 8 juni 2016 ondertekend. De bouw van de nieuwe woonwijk start op zijn vroegst in 2018. Eerst ronden Heijmans en ERA Contour het deelplan Wandeloord in Nieuw Crooswijk af.

Impressie stedenbouwkundig plan. De gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen ligt aan de rand van het Kralingse Bos.

Mogelijk toekomstbeeld Nieuw Kralingen