ERA Contour en Rikx slaan de handen ineen en helpen lokale sociaal-maatschappelijke initiatieven op weg

We gaan voor een inclusieve samenleving, ‘iedereen moet kunnen meedoen’ 

ERA Contour en stichting Rikx gaan de komende jaren samenwerken aan de gedeelde ambitie bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Daarvoor ondertekenden Bianca Seekles, directievoorzitter van ERA Contour en Wouter Vos, oprichter stichting Rikx onlangs de samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking betekent dat ERA Contour via het platform van stichting Rikx de komende jaren meerdere sociaal ondernemers financieel steunt met een bijdrage van € 58.000 om hun plannen te realiseren. Daarbij gaat het om sociaalmaatschappelijke projecten om kwetsbare inwoners van Rotterdam aan het werk te helpen. Denk o.a. aan langdurig werklozen, mensen met een beperking en mensen in de bijstand.

Trots op samen impact maken
Wouter Vos, oprichter stichting Rikx zegt over de samenwerking: “We zijn er ontzettend trots op dat we samen met ERA Contour weer een volgende stap kunnen zetten met Rikx. Door het commitment van ERA kunnen we verschillende impact projecten bekostigen van sociaal ondernemers. Zo helpen we Rotterdammers die hulp goed kunnen gebruiken en maken we samen maatschappelijke impact. We hopen dat we in navolging van ERA snel nog meer ‘partners van Rikx’ kunnen presenteren zodat we de komende jaren steeds meer sociaal ondernemers kunnen helpen om hun projecten te realiseren.”

Ieder jaar meer investeren
ERA Contour committeert zich aan dit doel door ieder jaar “Rikx” te kopen van sociaal ondernemers op het platform. Zo worden de projecten bekostigd en kunnen sociaal ondernemers impact maken. ERA Contour neemt zich voor ieder jaar meer te investeren in lijn met het aantal jaar dat ERA Contour bestaat. Waardoor meerdere maatschappelijke projecten van start kunnen gaan. Het bijzondere van de samenwerking tussen ERA Contour en stichting Rikx is dat dit buiten de social return opgave staat van de organisatie.

ERA Contour als ambassadeur
Bianca Seekles, directievoorzitter ERA Contour is enthousiast over de samenwerking: “We hebben er superveel zin in! Alle ERA’s hebben meegedacht over de verdeling van het budget via een interne poll. Heel gaaf om te zien hoe betrokken de organisatie is en natuurlijk hartstikke mooi dat er straks weer een aantal prachtige sociale initiatieven ook écht van start kunnen.’’ zegt de directievoorzitter. ‘’Dit past gewoon bij ons en is ook nog eens helemaal in lijn met het BCorp traject dat wij nu aan het doen zijn.’’

Naast de jaarlijkse investering treedt ERA Contour op als ambassadeur van Rikx. Wij gaan samenwerken om meer partijen partner van Rikx te maken. Zo kunnen we samen in toenemende mate betekenisvolle projecten van sociaal ondernemers realiseren. En werken we samen aan een betere toekomst voor allen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stuur artikel door