ERA Contour en Haag Wonen gaan samenwerken om woningbouw te versnellen en verduurzamen

De komende vijf jaar werken ERA Contour en Dura Vermeer Bouw Heyma BV samen met Haag Wonen aan het renoveren en verduurzamen van de woningen van de corporatie. Door deze ketensamenwerking kunnen zij sneller en slimmer woningen aanpakken en gereed maken voor de energietransitie. Op 14 maart ondertekenden de partijen de samenwerkingsovereenkomst.  
 
Versnellen door langdurig, beter en slimmer samenwerken 
Haag Wonen kiest voor deze manier van samenwerken met marktpartijen, omdat zij wil versnellen in het renoveren en verduurzamen van de huidige woningen. Door samen te werken met vaste partners maken ze effectiever gebruik van kennis en ervaring. Bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid om versneld woningen te verduurzamen. Zodat onze bewoners met nog meer plezier kunnen wonen in een comfortabel en energiezuinig huis. Met deze langdurige samenwerking kunnen we onze renovatie- en ingrijpende verduurzamingsprojecten beter, sneller en slimmer uitvoeren. Dat is extra belangrijk in deze tijd van hoge energierekeningen. Ik ben blij dat we met deze partners ons nog beter kunnen inzetten voor betaalbare, comfortabele en energiezuinige woningen in onze mooie stad, een stad waarin iedereen mee kan doen.”  

Voordelen voor bewoners, bouwers en Haag Wonen 
Haag Wonen zet in op het verhogen van de bewonerstevredenheid met kwaliteit, innovatie en het realiseren van meer renovatie- en verduurzamingsprojecten. Daarbij tilt zij participatie en communicatie met bewoners naar een nog hoger plan. Door de structurele samenwerking verduurzaamt de corporatie slimmer en verloopt het renovatieproces steeds efficiënter. Zo kunnen zij nog meer bewoners een toekomstbestendig thuis bieden. Ook zorgt deze open en transparante manier van samenwerken voor continuïteit in werkzaamheden bij de samenwerkingspartners en zekerheid van beschikbare capaciteit voor het realiseren van projecten bij Haag Wonen. Bovendien gaan de partijen van elkaar leren, zodat  elk project weer slimmer en beter aangepakt wordt.

De krachten bundelen voor een mooie stad Den Haag  
Bianca Seekles, directievoorzitter ERA Contour: “We hebben eerder mooie projecten voor Haag Wonen mogen realiseren en we kijken uit naar een voortzetting van onze fijne samenwerking. Door een langdurige verbinding met elkaar aan te gaan, leren we elkaar nog beter kennen en combineren we onze krachten. Zo kunnen we buurten écht sterker maken.” Edwin Blom, directeur Dura Vermeer, voegt daaraan toe: “Den Haag ligt ons nauw aan het hart. Met deze partnerkeuze zetten we onze mooie samenwerking voort.” Deze samenwerking geldt voor de komende vijf jaar en kan verlengd worden. 

Stuur artikel door