ERA CONTOUR EERSTE BOUWER MET FSC® RECYCLED-CERTIFICAAT

14 mei 2018

ERA Contour is de eerste bouwonderneming met het certificaat FSC Recycled (FSC-C003449). Dit betekent dat zij hout ook bij hergebruik kan verwerken onder het FSC-keurmerk. Een mooie stap in de richting van de circulaire economie, waar de ontwikkelende bouwer naar streeft. Aan het Rozenprieel in Haarlem zet ERA Contour samen met woningcorporatie Ymere direct een mooie stap door de restmaterialen uit gesloopte woningen opnieuw te gebruiken bij de renovatie van andere woningen. Waaronder historisch hout.  

Maar liefst 100 jaar oud zijn de balken die bij de renovatie aan het Rozenprieel in Haarlem worden gebruikt. In opdracht van Ymere renoveert ERA Contour hier een groot aantal woningen. Een deel van de woningen bleek in zo’n slechte staat, dat renoveren geen optie was. Met de circulaire economie in het achterhoofd, bracht de sloop van deze woningen beide partijen op het idee om de mogelijkheden van hergebruik te onderzoeken. “Het bleek een reële optie om bepaalde onderdelen uit de sloopwoningen een nieuw leven te geven bij de te renoveren woningen. Een mooie oplossing die uiteraard nóg duurzamer is dan het gebruik van nieuw hout met FSC-keurmerk. Om deze oplossing ook op papier de juiste waarde te geven, hebben wij zelf het certificaat FSC Recycled behaald en dat is voor een bouwer uniek” aldus Rick Hetem, planontwikkelaar bij ERA Contour.

FSC Recycled
Het certificaat FSC Recycled is een aanvulling op het bekende FSC-keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat het gebruikte hout uit verantwoord beheerde bossen komt. Naast het stimuleren van verantwoord bosbeheer, wordt met het FSC Recycled-keurmerk het hergebruik van hout en papier gestimuleerd. Dit keurmerk geeft aan dat het hout ‘afvalhout’ is, dat wordt hergebruikt. Het FSC Recycled-certificaat wordt in de bouwbranche vooral door sloopbedrijven gebruikt. Nu ERA Contour over dit certificaat beschikt, mag zij volgens de regels van FSC, gebruikt hout zelf verwerken onder het FSC-keurmerk.

360 graden duurzaam
Bij ERA Contour betekent ‘duurzaamheid’ niet alléén technisch duurzaam bouwen. Zij streeft naar een circulaire economie. Door op de bouwplaats minimaal water en energie te gebruiken. En restmaterialen slim en maximaal te hergebruiken. Het Rozenprieel in Haarlem is daar een goed voorbeeld van, net als de klimaatneutrale wijk Stadstuin Overtoom in Amsterdam. Allerbelangrijkst echter vindt zij het om woningen en buurten te bouwen die tot in lengte van jaren meegaan. Die met een technische facelift weer een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Daarbij zetten de medewerkers van ERA Contour vanuit hun brede maatschappelijke betrokkenheid in op maximaal woongeluk voor de nieuwe bewoners en omwonenden. De buurt moet er hoe dan ook op vooruit gaan. Dát is 360 graden duurzaam!

Bekijk hier de video die ERA Contour maakte over het circulair renoveren in het Rozenprieel in Haarlem.