ERA CONTOUR DRAAGT BIJ AAN GEZONDE TOEKOMST VOOR ROTTERDAM ZUID

28 nov 2017

Met het ondertekenen van een coalitieovereenkomst met de gemeente Rotterdam, vier Rotterdamse woningcorporaties en vier marktpartijen gisteren aan boord van de SS ROTTERDAM, zetten wij onze handtekening onder de belofte om bij te dragen een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen met onze partners versnellen wij de komende jaren de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in dit gebied. En dat doen wij met passie!

Een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid
Deze versnelde aanpak van de particuliere woningvoorraad op Zuid doen wij op verzoek van het ministerie van BZK en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) als onderdeel van dit Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen zij partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Samen werken aan betere woonkwaliteit
Om die reden ondertekenden wij samen met marktpartijen Amvest, Syntrus Achmea, Heijmans en Dura Vermeer de  coalitieovereenkomst met de corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia en Havensteder en de gemeente Rotterdam. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die op werkbezoek was in Rotterdam Zuid.

In de overeenkomst spreken wij af om gezamenlijk tweeduizend particuliere woningen grondig aan te pakken. Dit kan door middel van renovatie, samenvoegingen en sloop/nieuwbouw. De tweeduizend particuliere woningen maken deel uit van de enorme woonopgave in Rotterdam Zuid. De ambitie van het NPRZ is om in twintig  jaar tijd 23.000 particuliere woningen te verbeteren: 13.000 door woningverbetering door de eigenaren zelf en 10.000 door de eerder genoemde grondige aanpak. Deze aanpak behelst het realiseren van nieuwe en gemengde woonmilieus door de woningen te verbouwen, samen te voegen of te herontwikkelen via sloop-nieuwbouw.

Naast de aanpak van de particuliere voorraad wordt door de corporaties overigens ook flink geïnvesteerd in het eigen woningbestand. De corporaties hebben eerder aangegeven in twintig jaar tijd 12.000 sociale huurwoningen op Zuid aan te pakken.

Pilot in Carnisse
De partners die de coalitieovereenkomst ondertekenden, gaan nu een business case opzetten in de wijk Carnisse. Deze pilot moet duidelijk maken op welke manier de investeringen van de grote marktpartijen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.